Foreign Direct Investment

Med hänsyn till nationell säkerhet har det i både Sverige och på EU-nivå införts reglering och kontroll av utländska direktinvesteringar (FDI) och överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Vårt team tillsammans med vårt internationella nätverk kan erbjuda dig skräddarsydda lösningar med affären i fokus.

Nya svenska regler avseende överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet trädde i kraft den 1 januari 2021. Regleringen har ett brett tillämpningsområde och medför att överlåtelser av olika former av verksamhet kräver samråd med myndighet och kan blir föremål för förelägganden att vidta åtgärder eller ytterst att överlåtelsen förbjuds. 

Härutöver har EU-regler för kontroll av investeringar som görs från länder utanför EU – utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investments – FDI) – trätt i kraft tillsammans med kompletterande svenska bestämmelser. Särskild reglering gällande kontroll av utländska direktinvesteringar kommer också att införas på nationell nivå i Sverige.

De nya regler som införts och väntas införas i Sverige och EU kommer att få stor inverkan på transaktioner som berör den svenska marknaden. Denna utveckling innebär höjda krav för inhemska och gränsöverskridande transaktioner inom en redan komplex regleringsmiljö. De nya reglerna kräver expertis som kan säkerställa efterlevnaden av denna spindelväv av regler på nationell och internationell nivå.

Vad vi kan hjälpa dig med

Som marknadsledande inom M&A har våra jurister omfattande erfarenhet av invecklade transaktioner. Vi är vana vid att effektivt sköta frågor som kräver en avancerad analys av såväl nationella som internationella regler. Vi har även lång och gedigen erfarenhet av rådgivning kring säkerhetsskyddslagen och kring liknande lagstiftning utomlands. Som fullservicebyrå tillhandahåller vi rådgivning kring alla aspekter av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och utländska direktinvesteringar. Denna rådgivning inkluderar bland annat följande:

  • Krav på nationell och EU-nivå enligt de nya reglerna om säkerhetskänslig verksamhet och utländska direktinvesteringar
  • Gränsöverskridande jurisdiktionsanalys avseende var den berörda transaktionen ska anmälas
  • Processplanering och projektledning
  • Utarbetande och/eller koordinering av anmälningar till svenska och utländska myndigheter samt Kommissionen

Vårt internationella nätverk

Vi har ett nära samarbete med advokatbyråer runt om i världen och kan förse våra klienter med utvalda kontakter i mer än 100 länder. Tillsammans med våra egna jurister kan vi erbjuda våra klienter skräddarsydda lösningar med rätt kompetens och affärsmässighet.

Som den ledande fullservicebyrån i Sverige erbjuder Vinge en helhetslösning för att genomföra varje typ av gränsöverskridande transaktion.

 

Relaterade uppdrag

2 augusti 2022

Heiland.com is a leading online ordering platform offering veterinary pharmaceuticals, consumables,…

15 juli 2022

Vinge har biträtt Sobro och grundarna av Retune vid etablering av en ny bolagsgrupp som kombinerar R…

14 juli 2022

Corteco har förvärvat CityGlas, som erbjuder glas- och fönsterentreprenader. Celero Capital har etab…

Relaterade nyheter

30 juni 2022

Advokaterna Daniel Daun och Victor Ericsson vid Vinges Malmö- respektive Stockholmskontor har valts…

13 april 2022

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Cha…

1 april 2022

Mergermarket har utsett Vinge till Årets M&A-byrå 2021 bland affärsjurister i Sverige.