Foreign Direct Investment

Med hänsyn till nationell säkerhet har det i både Sverige och på EU-nivå införts reglering och kontroll av utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investments – FDI) och överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Vårt team tillsammans med vårt internationella nätverk kan erbjuda dig skräddarsydda lösningar med affären i fokus.

Nya svenska regler avseende överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet trädde i kraft den 1 januari 2021, med ytterligare ändringar införda därefter (1 april och 1 december 2021 samt 1 juli 2022). Regleringen har ett brett tillämpningsområde och medför att överlåtelser av vissa verksamheter kräver samråd med myndigheter och kan blir föremål för förelägganden att vidta åtgärder eller ytterst att överlåtelsen förbjuds. 

Härutöver har EU-regler rörande kontroll av direktinvesteringar som görs från länder utanför EU införts tillsammans med kompletterande svenska bestämmelser. Särskild reglering gällande kontroll av utländska direktinvesteringar förväntas införas på nationell nivå i Sverige under 2023.

De nya regler som införts respektive förväntas införas i EU och Sverige får stor inverkan på transaktioner som berör den svenska marknaden. Utvecklingen innebär höjda krav för inhemska och gränsöverskridande transaktioner inom en redan komplex regleringsmiljö. De nya reglerna kräver expertis som kan säkerställa efterlevnaden av denna spindelväv av regler på nationell och internationell nivå.

Vad vi kan hjälpa dig med

Som marknadsledande inom M&A har våra jurister omfattande erfarenhet av invecklade transaktioner. Vi är vana vid att effektivt sköta frågor som kräver en avancerad analys av såväl nationella som internationella regler. Vi har även gedigen erfarenhet av rådgivning kring säkerhetsskyddslagen och kring FDI-lagstiftning utomlands. Som fullservicebyrå tillhandahåller vi rådgivning kring alla aspekter av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och utländska direktinvesteringar. Denna rådgivning inkluderar bland annat följande:

  • Krav på svensk och EU-nivå enligt de nya reglerna om säkerhetskänslig verksamhet och utländska direktinvesteringar
  • Gränsöverskridande jurisdiktionsanalys avseende var den berörda transaktionen kan behöva anmälas
  • Processplanering och projektledning
  • Utarbetande och/eller koordinering av anmälningar och information till svenska och utländska myndigheter samt Kommissionen

Vårt internationella nätverk

Vi har ett nära samarbete med advokatbyråer runt om i världen och kan förse våra klienter med utvalda kontakter i mer än 100 länder. Tillsammans med våra egna jurister kan vi erbjuda våra klienter skräddarsydda lösningar med rätt kompetens och affärsmässighet.

Som den ledande fullservicebyrån i Sverige erbjuder Vinge en helhetslösning för att genomföra varje typ av gränsöverskridande transaktion.

 

Relaterade nyheter

11 april 2024

Förslag till ny FDI-förordning, utgående investeringar och exportkontroll.

30 november 2023

Den 1 december träder den nya svenska FDI-lagen i kraft. Vinges kapitel i International Comparative…

13 september 2023

Riksdagen har antagit en ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar (foreign direct inves…

Relaterade uppdrag

12 april 2024

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, et…

9 april 2024

Clinton Marine Survey har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner och majoritetsäga…

5 april 2024

Vinge har biträtt Helix Kapital vid etableringen av Helix Kapitals tredje fond – Helix Kapital Fund…