Uppdrag

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (”Eleda”) i samband med förvärv av Mats Wåhlin AB (”MWAB”)

MWAB är baserat i Stockholm och är specialiserat inom dyk- och undervattensentreprenader i trånga och kontaminerade miljöer på uppdrag av kunder inom offentlig sektor samt privata beställare. Bolaget har över 40 års erfarenhet och omsätter cirka 35 miljoner kronor på årsbasis.

Vinges team bestod huvudsakligen av delägare Christina Kokko tillsammans med de biträdande juristerna Manne Bergström och Carl Fredrik Wachtmeister (M&A), Ellen Åkerdahl Flygt (M&A och Banking & Finance), Isak Willborg (Agreements), Elin Broman (Employment), Tove Tullberg (Compliance) samt Sara Dahlros Sköld och Elin Kollin (VDR-assistenter).
Relaterat

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023