Uppdrag

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (”Eleda”) i samband med förvärv av Mats Wåhlin AB (”MWAB”)

8 mars 2022

MWAB är baserat i Stockholm och är specialiserat inom dyk- och undervattensentreprenader i trånga och kontaminerade miljöer på uppdrag av kunder inom offentlig sektor samt privata beställare. Bolaget har över 40 års erfarenhet och omsätter cirka 35 miljoner kronor på årsbasis.

Vinges team bestod huvudsakligen av delägare Christina Kokko tillsammans med de biträdande juristerna Manne Bergström och Carl Fredrik Wachtmeister (M&A), Ellen Åkerdahl Flygt (M&A och Banking & Finance), Isak Willborg (Agreements), Elin Broman (Employment), Tove Tullberg (Compliance) samt Sara Dahlros Sköld och Elin Kollin (VDR-assistenter).
Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023