Hedvig Josefson

Advokat Senior Associate

Verksamhetsområden

Utbildning

  •  Lunds universitet, juristexamen, 2015
  • Université Jean Moulin Lyon 3, 2013-2014

Erfarenhet

  • Sveriges ambassad i Paris, 2015-2017

Uppdrag

Uppdrag 13 december 2023

Vinge företräder Altor, grundarna och övriga säljare i samband med dess försäljning av en majoritetsandel i Eleda till Bain Capital

Vinge företräder Altor Funds (”Altor”), grundarna och övriga säljare i samband med att Bain Capital…

Uppdrag 28 juni 2021

Vinge biträder EQT Infrastructure med refinansiering till ett sammanlagt belopp om EUR 2,7 miljarder för portföljbolaget GlobalConnect

Vinge biträder EQT Infrastructure i samband med refinansiering till ett sammanlagt belopp om EUR 2,7…

Uppdrag 23 oktober 2020

Vinge företräder svenska staten i samband med rekapitaliseringen av SAS

Vinge företräder svenska staten i samband med rekapitaliseringen av SAS. Rekapitaliseringsplanen, so…

Nyhet

AI-förordningen nu formellt antagen
Nyhet 21 maj 2024

AI-förordningen nu formellt antagen

Som ett avslutande steg i lagstiftningsprocessen antog Europeiska unionens råd (Rådet) idag, den 21…

EU (i princip) överens om en EU-gemensam AI-reglering
Nyhet 14 december 2023

EU (i princip) överens om en EU-gemensam AI-reglering

Den 9 december 2023 nådde Rådet och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om en förordning…

EU:s Data Act antagen
Nyhet 27 november 2023

EU:s Data Act antagen

Som ett sista steg i lagstiftningsprocessen, antog Europeiska unionens råd (Rådet) den 27 november 2…

EU:s digitala omställning – nya beslut om data och dataskydd
Nyhet 19 juli 2023

EU:s digitala omställning – nya beslut om data och dataskydd

EU har i sommar fattat flera beslut som får betydelse för företag vars produkter eller tjänster gene…

EU:s förordning om utländska subventioner – M&A transaktioner: Hur kan bolag förbereda sig?
Nyhet 12 juli 2023

EU:s förordning om utländska subventioner – M&A transaktioner: Hur kan bolag förbereda sig?

Förordningen om utländska subventioner (eng. Foreign Subsidy Regulation, härefter ”FSR”) är tillämpl…

Ett steg närmare en AI-förordning – vad händer nu?
Nyhet 14 juni 2023

Ett steg närmare en AI-förordning – vad händer nu?

Europaparlamentet röstade onsdagen den 14 juni igenom sin ståndpunkt om kommissionens förslag till f…

The EU Foreign Subsidies Regulation: Public procurement procedures
Nyhet 21 april 2023

The EU Foreign Subsidies Regulation: Public procurement procedures

The Foreign Subsidies Regulation (‘FSR’) is applicable in the EU from 12 July 2023. It introduces a…

EU:s förordning om utländska subventioner – Koncentrationer: Hur kan bolag förbereda sig?
Nyhet 2 mars 2023

EU:s förordning om utländska subventioner – Koncentrationer: Hur kan bolag förbereda sig?

Förordningen om utländska subventioner (eng. Foreign Subsidy Regulation, härefter ”FSR”) är tillämpl…

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information
Nyhet 21 juni 2021

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information

Enligt EU:s klimattaxonomi måste vissa verksamheter offentliggöra i vilken utsträckning deras verksa…

Förslag till nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning
Nyhet 24 maj 2021

Förslag till nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning

EU-kommissionen antog den 21 april ett åtgärdspaket som ett led i att förverkliga EU:s nya tillväxts…