Hedvig Josefson

Advokat Senior Associate

Verksamhetsområden

Utbildning

  •  Lunds universitet, juristexamen, 2015
  • Université Jean Moulin Lyon 3, 2013-2014

Erfarenhet

  • Sveriges ambassad i Paris, 2015-2017

Uppdrag

Uppdrag 28 juni 2021

Vinge biträder EQT Infrastructure med refinansiering till ett sammanlagt belopp om EUR 2,7 miljarder för portföljbolaget GlobalConnect

Vinge biträder EQT Infrastructure i samband med refinansiering till ett sammanlagt belopp om EUR 2,7…

Uppdrag 23 oktober 2020

Vinge företräder svenska staten i samband med rekapitaliseringen av SAS

Vinge företräder svenska staten i samband med rekapitaliseringen av SAS. Rekapitaliseringsplanen, so…

Nyhet

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information
Nyhet 21 juni 2021

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information

Enligt EU:s klimattaxonomi måste vissa verksamheter offentliggöra i vilken utsträckning deras verksa…

Förslag till nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning
Nyhet 24 maj 2021

Förslag till nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning

EU-kommissionen antog den 21 april ett åtgärdspaket som ett led i att förverkliga EU:s nya tillväxts…