Magnus Hedsund

Delägare Advokat
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Franska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, civilekonom, 2000
  • Lunds universitet, jur kand, 1999
  • Université Catholique, France 1996-1997
  • Augsburg College, USA 1993-1994

Erfarenhet

  • Carnegie Kapitalförvaltning

Uppdrag

Uppdrag 12 juli 2018

Vinge biträder Audio Pro Holding AB

Vinge har biträtt Audio Pro Holding AB i samband med dess förvärv av Audio Pro AB som är ett svenskt…

Uppdrag 4 maj 2018

Vinge företräder Studentlitteratur i förvärv av Nypon Förlag

Vinge företräder Studentlitteratur AB i samband med förvärv av Nypon Förlag AB.