Uppdrag

Vinge har biträtt säljare i samband med Polhems investering i Solör

Vinge har biträtt säljarna Meritor, Inc. Retirement Plan, Sunrise BE I, LLC och YRC Worldwide, Inc.…

21 november 2019

Vinge har företrätt CGNEE Sweden Holding AB vid förvärv av North Pole Vindkraft Holding AB

Vinge har biträtt CGNEE Sweden Holding AB vid förvärv av North Pole Vindkraft Holding AB från Green…

14 december 2018

Blackrock har förvärvat vindkraftsparken Enviksberget

Vinge har biträtt Blackrock vid förvärv av vindkraftsparken Enviksberget i Dalarna från Arise AB (pu…

26 november 2018

Vinge företräder VINCI Airports vid förvärv av Skavsta Flygplats

Vinge har företrätt den franska flygplatsoperatören VINCI Airports i samband med dess förvärv av Air…

14 september 2018

Vinge biträder Adven vid förvärv av fjärrvärmeverksamhet m.m. från E.ON

Vinge biträder Adven Sweden AB:s vid dess förvärv av E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolag.

4 december 2017

Biträder BlackRock vid förvärv av vindkraftspark

Vinge har biträtt BlackRock vid förvärv av cirka 67 % av aktierna i Sjisjka Vind AB från Skanska Win…

2 november 2017

Vinge biträder Arthur J. Gallagher vid förvärv av Nordic Försäkring & Riskhantering AB

Vinge biträder Arthur J. Gallagher i samband med förvärvet av Nordic Försäkring & Riskhantering…

6 september 2017

Vinge företrädde en fond administrerad av BlackRock

Vinge företrädde en fond administrerad av BlackRock vid förvärv av en vindkraftspark i Svartnäs utan…

30 juni 2017

Vinge företräder Power Systems Technologies, Ltd. och Flex, Ltd.

Vinge företräder Power Systems Technologies, Ltd. och Flex, Ltd. i förvärv Ericssons Power Module ve…

22 juni 2017

Vinge biträder Ellevio i budet på Elverket Vallentuna

Ellevio har, genom Ellevio Holding 1 AB, lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna…

22 maj 2017