Uppdrag

Vinge har biträtt Night Train Media i samband med dess förvärv av Eccho Rights

19 oktober 2022 Företagsbeskattning M&A

Vinge har biträtt tyska Night Train Media GmbH, som ingår i Serafin Group, i samband med dess förvärv av Eccho Rights AB från den koreanska mediegruppen CJ ENM Co., Ltd.

Eccho Rights, med huvudkontor i Stockholm, är en global innehavare och distributör av licenser för TV-serier med kontor även i Istanbul, London, Madrid och Seoul.

Vinges team bestod huvudsakligen av Kristian Ford, Sofie Nordgren, Carl Trolle Olson, Clara Klingspor, Hanna Jansson och Karin Gynnerstedt samt på skatt, Maria Schultzberg och Emelie Svanberg.

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024