Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms Universitet, Juristexamen, 2017
  • Macquarie University, 2015

Erfarenhet

  • Serendipity Professionals, bolagsjurist, 2016-2017