Uppdrag

Vinge företräder säljarna i samband med försäljningen av Johan i Hallen & Bergfalk

4 maj 2023 Bank och finans M&A

Vinge företräder säljarna, representerade av Litorina V Fund, i samband med försäljningen av JOHBECO AB (inklusive dess svenska och finska dotterbolag Johan i Hallen & Bergfalk) till METRO FSD Holding GmbH, ett indirekt dotterbolag till den internationella grossisten METRO AG.

Johan i Hallen & Bergfalk är verksam på svenska och finska marknaden och är en av Sveriges ledande specialistleverantörer av högkvalitativa färskvaror med fokus på kött, fisk och skaldjur till restauranger, hotell och caféer.

Vinges team bestod av Jonas Johansson, Carl Sander, Desirée Hagenfeldt och Robin Sultani (M&A) och Karl-Gustaw Tobola (Bank & Finans) samt Julia Hagelberg, Emy Rydén och Anna Ekdahl Roos (projektassistenter).

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023