Nyhet

”Roligare att argumentera än att alltid ha rätt”

19 juni 2023 Karriär

Cecilia Cronqvists plan var egentligen att bli domare. Men först ville hon testa livet på en affärsjuridisk byrå. Det beslutet har hon inte ångrat. ”På Vinge insåg jag att jag tycker det är roligare att argumentera än att alltid ha rätt.”

Cecilia arbetar som manager på Vinges kontor i Malmö med inriktning tvistlösning. Karriären där inleddes direkt efter examen från juristutbildningen vid Lunds universitet 2014.

”Jag fick ett väldigt gott intryck av Vinge under intervjuerna. Det berodde framförallt på att det fanns ett gemensamt intresse för varandra. Jag fick frågor om vad jag förväntade mig av min framtida arbetsgivare, snarare än att fokus uteslutande låg på vad jag kunde bidra med.”

De första åren arbetade Cecilia framförallt med M&A och bolagsrätt. Drömmen om att bli domare fanns kvar och efter några år tog hon tjänstledigt för att sitta ting.

”Då insåg jag att jag saknade konsultrollen, och att domarbanan helt enkelt inte var för mig. När man arbetar med tvist som jag gör måste man argumentera mycket, snarare än att alltid hitta det rätta argumentet. Det tycker jag är kul. Så när tingstjänstgöringen var klar valde jag att gå tillbaka till Vinge.”

Genom åren har Cecilia avancerat genom Vinges karriärstrappa. Hennes roll idag innefattar bland annat att agera handledare för yngre kollegor och ansvara för större projekt tillsammans med delägare.

”Jag lär mig fortfarande massor och förväntas inte vara fullfjädrad, det finns mycket utrymme att fortsätta utvecklas och hitta min egen väg. Som nyexaminerad var det skrämmande att inse hur mycket jag inte kunde. Idag har jag självförtroende nog att uppskatta att det fortfarande finns så mycket kvar för mig att lära och utvecklas inom. Jag trivs i min roll, där jag både får lov att vara junior i förhållande till delägarna, och senior i förhållande till mina yngre mer juniora kollegor.”

Du arbetsleder en del av dina mer juniora kollegor. Vad tycker du utmärker ett bra ledarskap?

”En duktig chef är tillgänglig, har örat mot marken och är bra på att lyssna. Det innebär inte nödvändigtvis att man får svar direkt, men att den som ber om det alltid får återkoppling. Jag tycker det är viktigt att vi mer seniora jurister tar oss tid och ser till att vara tillgängliga för att diskutera alla typer av frågor, högt som lågt. Så försöker jag också själv att vara, dörren till mitt rum är alltid öppen och jag försöker att finnas tillgänglig för mina kollegor.”


Vad skulle du säga utmärker Vinge som arbetsplats?

”Framförallt sammanhållningen. Den sociala gemenskapen i kombination med den samlade juridiska kompetensen vi gemensamt har är svårslagen. Alla är väldigt tillgängliga och det finns en kultur av kunskapsdelning som är väldigt informell. Det finns alltid någon att bolla med och lära av, och jag tror att få andra byråer och arbetsplatser kan matcha det. Som anställd lär du dig otroligt mycket, och har samtidigt väldigt roligt på vägen. Det är den enkla anledningen till att jag stannat kvar.”