Lovisa Jonassen

Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Uppdrag

Uppdrag 3 april 2024

Vinge har företrätt Tobii AB (publ) i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Tobii AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission av stamakti…

Uppdrag 8 mars 2024

Vinge har företrätt Annehem Fastigheter AB (publ) i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Annehem Fastigheter AB (publ) i samband med dess företrädesemission av A- och B-…

Uppdrag 19 december 2023

Vinge har biträtt Annehem Fastigheter vid förvärv av fastighet

Vinge har biträtt Annehem Fastigheter AB (publ) vid förvärvet av fastigheten The Corner, en nyproduc…

Uppdrag 20 november 2023

Vinge har biträtt Scandic i samband med dess återköp av konvertibler

Vinge har biträtt Scandic Hotels Group AB (publ) (”Scandic”) i samband med dess återköp av konvertib…

Nyhet

Lovisa Jonassen i The Seat
Nyhet 19 januari 2024

Lovisa Jonassen i The Seat

Nyligen var det Lovisa Jonassens, biträdande jurist i kapitalmarknadsgruppen på Stockholmskontoret,…