Jasmine Elgh

Associate
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2022

Erfarenhet

  • Uppsatspraktik, Baker McKenzie, 2022
  • Sommarnotarie, Malmö tingsrätt, 2021

Uppdrag

Uppdrag 7 mars 2024

Vinge företräder BHG Group i samband med konsolidering av Hemfint Kristianstad och Arc E-Commerce samt förvärv av Trendrum

Två av BHG Group AB:s befintliga verksamheter, Hemfint Kristianstad AB med siten hemfint.se och Arc…

Uppdrag 5 februari 2024

Vinge biträder 1Vision Biogas i samband med budet på Biokraft

1Vision Biogas AB, ett bolag kontrollerat av Aneo, HitecVision och St1, har lämnat ett offentligt er…

Uppdrag 24 januari 2024

Vinge företräder HAKI Safety i samband med avyttringen av FAS Converting Machinery till CMD

FAS Converting Machinery är en global verksamhet som utvecklar, producerar och säljer maskinutrustni…

Uppdrag 21 december 2023

Vinge biträder i Active Biotechs företrädesemission

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktie…

Uppdrag 19 maj 2023

Vinge företräder IBT i samband med företrädesemission

Vinge företräder Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) i samband med en företrädesemission om cirk…

Uppdrag 19 december 2022

Vinge biträder SiB Solutions

Vinge biträder SiB Solutions i samband med en investering från Scania Growth Capital (SGC).

Uppdrag 9 december 2022

Vinge biträder BHG i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 800 miljoner kronor genom e…

Nyhet

Meet the Seat – Jasmine Elgh
Nyhet 3 mars 2023

Meet the Seat – Jasmine Elgh

Nyligen var det Jasmine Elghs, biträdande jurist på Malmökontoret, tur att sitta i The Seat. Vi tit…