forstoringsglas

Sökresultat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024

Vinge företräder Bergs Timber AB (publ) och Bitus AB

Vinge företräder Bergs Timber AB (publ) och Bitus AB vid avyttring av Fågelfors pelletsverksamhet till J. Rettenmeier & Söhne. Fågelfors pelletsverksamhet bedrivs i Fågelfors i Högsby. Förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.
3 juli 2024

Vinge företräder EQT och Recover i dess försäljning av Serwant

Vinge företräder EQT backade Recover Group i dess försäljning av Serwant till Norverstor. Serwent är en leverantör av underhållstjänster för infrastruktur ovan och under jord.
3 juli 2024

Vinge har biträtt Borgo i samband med kapitalanskaffning

Vinge har biträtt Borgo i samband med kapitalanskaffning om 357 miljoner kronor. Kapitalet investeras av existerande ägare och Lån & Spar Bank A/S.
1 juli 2024

Vinge biträder VIA equity vid investering i Crediflow

Vinge har biträtt danska VIA equity fond V när de blir majoritetsägare i OptoSweden AB med dotterbolaget Crediflow AB. Dagens aktiva aktieägare kommer återinvestera för att bli minoritetsaktieägare. Crediflows tjänster används idag i flertalet ekonomi- och affärssystem på den svenska och europeiska marknaden för att digitalisera och automatisera inkommande och utgående flöden av fakturor och elektroniska dokument.
28 juni 2024

Vinge biträder Tele2 i samband med 5G-finansiering från EIB

Vinge biträder Tele2 AB (publ) i samband med ingåendet av ett låneavtal om EUR 140 miljoner från Europeiska investeringsbanken (EIB), vilket tas upp i syfte att stödja utbyggnaden av 5G-nätet och uppgraderingen av 4G-nätet i Sverige.
28 juni 2024

Vinge biträder Trinax vid förvärv av Jiricom

Vinge har biträtt Trinax, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av Jiricom. Trinax, ett ledande mjukvarubolag inom tid- och projekthantering för hantverkare och fältservicebolag, stärker sin marknadsposition inom fleet management genom förvärvet av Jiricom.
27 juni 2024

Vinge biträder Funnel vid förvärv av AdTriba

Vinge har biträtt det svenska SaaS-bolaget Funnel vid förvärv av tyska AdTriba, som sysslar med marknadsföringsmätningar. Förvärvet utökar och förbättrar Funnels produkterbjudande.
26 juni 2024

Vinge har biträtt KMC Properties i dess samgående med Logistea

Den 14 juni 2024 offentliggjorde KMC Properties ASA, noterat på Oslo Børs, att bolaget går samman med Logistea AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm.
24 juni 2024

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) i samband med ett erbjudande av nyemitterade stamaktier och notering på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel är den 20 juni 2024.
20 juni 2024

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Elektro-Emanuel

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärvet av Elektro-Emanuel AB. Bolaget utför elinstallationer åt såväl företag som privatpersoner och har kontor i fyra städer i Västsverige.
19 juni 2024

Vinge har biträtt ARCH Venture Partners som lead investor i Moleculents $26 miljoner Serie A runda

Moleculent AB, ett bolag med banbrytande teknologi för studier av kommunikation mellan celler i mänsklig vävnad, har stängt sin övertecknade $26 miljoner Serie A runda. Rundan leddes ARCH Venture Partners tillsammans med Eir Ventures och med deltagande från befintliga investerare.
19 juni 2024

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärvet av Sartor & Drange AS

Vinge företrädde tillsammans med Thommessen infrastrukturkoncernen Eleda vid förvärvet av Sartor & Drange AS, en marknadsledande anläggningsentreprenör i Bergenregionen. Sartor & Drange AS erbjuder tjänster inom bland annat väg-, VA- och grundläggningsarbeten på Vestlandet. Sartor & Drange AS har cirka 200 medarbetare och omsätter i storleksordning 1 100 MNOK.
17 juni 2024
Nästa