forstoringsglas

Sökresultat (2320 träffar)

Vinge biträder Main Capital och Optimizers vid förvärvet av Vendre

Vendre är en leverantör av en innovativ modulbaserad e-handelsplattform som riktar sig till kunder inom både B2B- och B2C-marknader
30 januari 2023

Vinge har företrätt Egetis Therapeutics i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Egetis Therapeutics AB (publ) (”Egetis Therapeutics”), ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillfördes 210 miljoner kronor före emissionskostnader.
27 januari 2023

Vinge har företrätt SBB i samband med utdelningen av aktierna i Neobo Fastigheter

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med utdelningen av aktierna i Neobo Fastigheter AB (publ) (”Neobo”) till A- och B-aktieägarna i SBB. Beslutet om utdelningen fattades på extra bolagsstämma i SBB den 21 december 2022 och utdelningen genomfördes den 30 december 2022.
24 januari 2023

Vinge biträder Leos Lekland vid samgående med finska HopLop

Vinge har biträtt Litorinas portföljbolag Leos Lekland vid samgående med finska HopLop, med CapMan Special Situations I som huvudägare. Den nya gruppen kommer vara ledande i Europa och inledningsvis driva 68 lekland i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland.
23 januari 2023

Vinge har biträtt Sandvik i samband med lån om 500 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken (EIB)

Vinge har biträtt Sandvik AB (publ) och Sandvik Treasury AB (publ) i samband med ingående av ett låneavtal om 500 miljoner euro med Europeiska investeringsbanken (EIB). Lånet kommer att stödja Sandviks investeringar i forskning och utveckling, vilket inkluderar avancerade lösningar för komponenttillverkning och lösningar inom elektrifiering och automation för gruv-och infrastruktursegmenten.
20 januari 2023

Vinge företräder Anyfin i kapitalanskaffning om drygt 320 miljoner kronor

Den nya finansieringen ska användas för att ytterligare stärka Anyfins produktsvit på befintliga marknader i Europa, att accelerera utvecklingen av ny teknik för att hjälpa konsumenter att spara pengar och förbättra det ekonomiska välbefinnandet bland hundratusentals européer.
18 januari 2023

Vinge biträder François-Charles Oberthur i budet på Rolling Optics

François-Charles Oberthur har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna och innehavare av noterade teckningsoptioner i Rolling Optics Holding AB (publ).
18 januari 2023

Vinge biträder vid försäljning av mySafety Group

Vinge har biträtt Litorina och övriga aktieägare i mySafety Group AB vid försäljning av aktierna i bolaget till ett konsortie bestående av Empir Group AB och ett antal nuvarande och tidigare ledande befattningshavare i mySafety-koncernen.
16 januari 2023

Vinge biträder Svenska Handelsbanken i samband med hållbarhetslänkad kredit till Byggmax Group

Vinge biträder Svenska Handelsbanken i samband med en revolverande kreditfacilitet om 500 miljoner SEK med Byggmax Group AB (publ) som låntagare.
13 januari 2023

Vinge företräder Blugiallo vid kapitalanskaffning

Vinge har företrätt Blugiallo och dess grundare i samband med en kapitalanskaffning i syfte att expandera verksamheten inom befintliga såväl som nya marknader.
12 januari 2023

Vinge företräder Sobro vid investering i NSS Group

Vinge företräder Sobro vid investering i NSS Group, en ledande nordisk leverantör av tälthallar och presenningar.
12 januari 2023

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av Selfpoint

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.
2 januari 2023

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av 2BRA

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.
2 januari 2023

Vinge biträder Lagercrantz Group vid förvärv av Tykoflex

Vinge har biträtt Lagercrantz Group vid förvärv av samtliga aktier i Tykoflex, som är en ledande tillverkare av högkvalitativa kapslingar för skarvning och terminering av fiberkablar i luft, mark och hav, samt kopplingselement för rörsystem.
21 december 2022

Vinge biträder People Ventures vid investering i Leia Health

Vinge har biträtt danska VC-fonden People Ventures vid investering i Leia Health, som utvecklat en app för att kartlägga fysisk och psykisk hälsa för kvinnor efter förlossning.
21 december 2022
Nästa