forstoringsglas

Sökresultat (2254 träffar)

Vinge biträder Semcon i samband med budet från Ratos

Vinge biträder Semcon AB (publ) med anledning av att Ratos AB har lämnat ett konkurrerande uppköpserbjudande till aktieägarna i Semcon.
26 september 2022

Vinge biträdde Nordea i samband med Karo Intressenters bud på Karo Pharma

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Corporate Finance i samband med uppdraget att avge en så kallad fairness opinion avseende Karo Intressenter AB:s uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma AB.
19 september 2022

Vinge företräder Vimian i samband med en riktad nyemission om cirka 1 500 MSEK

Vinge företräder Vimian i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget tillförs cirka 1 500 MSEK före transaktionskostnader.
16 september 2022

Vinge har biträtt säljarna vid försäljningen av Conmore Ingenjörsbyrå AB

Conmore Ingenjörsbyrå AB är ett teknikkonsultbolag som i mer än 30 år uppfyllt förväntningarna från stora industrikoncerner genom att tillhandahålla sin expertis inom mekanik, inbyggda system och elektronik inom fordons-, järnvägs- och energisektorerna. Förvärvaren var Astek Group.
15 september 2022

Vinge har biträtt Latour i samband vid förvärv av MAXAGV

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Latour Industries AB, förvärvat de två bolagen Soft Design RTS AB och atab autmationsteknik AB (gemensamt MAXAGV) från grundarna och ledningen.
14 september 2022

Vinge har företrätt Nividas i en investeringsrunda

Vinge har företrätt Nividas AB när bolaget tar in kapital från Aggregate Media.
14 september 2022

Vinge har företrätt GeneraLife i samband med dess förvärv av Liviokoncernen

Vinge har företrätt GeneraLife, en av Europas största fertilitetskliniker som ägs av KKR i samband med dess förvärv av Liviokoncernen.
13 september 2022

Vinge har biträtt Swegon vid förvärv av ABC Ventilationsprodukter AB

Vinge har biträtt Swegon vid förvärv av ABC Ventilationsprodukter AB, en svensk ledande aktör inom takhuvar, ventilationsgaller, spjäll och brandskyddsprodukter.
13 september 2022

Vinge har biträtt Stanley Black & Decker

Vinge har biträtt Stanley Black & Decker i samband med försäljningen av dess verksamheter avseende elektroniska säkerhetslösningar (Stanley Security) till Securitas AB.
13 september 2022

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Gullikssons El, Elkalkyl och Elprojektering samt Reglerab

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärven av J. Gullikssons El Aktiebolag, Elkalkyl och Elprojektering i Sverige AB samt Reglerab AB.
13 september 2022

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av Avancit AB

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.
8 september 2022

Vinge biträder Lagercrantz Group vid förvärv av Water Proof Diving International

Vinge har biträtt Lagercrantz Group vid förvärv av 93% av aktierna i Water Proof Diving International.
8 september 2022

Vinge företräder Cinven vid förvärv av Säkra

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman Cinven i samband med dess förvärv av Säkrakoncernen (”Säkra”).
6 september 2022

Vinge biträder Swisscom Ventures i samband med investering i Billogram AB

Vinge biträder Swisscom Ventures i samband med deras MEUR 10 investering i Billogram AB, den svenska fakturerings- och betalningsplattform.
2 september 2022

Vinge har företrätt Lantmännen i samband med försäljningen av Lantmännen Agrovärme

Vinge har företrätt Lantmännen i samband med försäljningen av Lantmännen Agrovärme AB till Solör Bioenergi.
2 september 2022
Nästa