forstoringsglas

Sökresultat (2191 träffar)

Vinge har företrätt Re:NewCell i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Re:NewCell, ett textilåtervinningsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillfördes cirka 324 miljoner kronor före emissionskostnader.
20 maj 2022

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med kapitalanskaffning

Vinge har företrätt läkemedelsutvecklingsbolaget Cinclus Pharma i samband med en kapitalanskaffning om cirka 240 miljoner kronor genom en riktad nyemission till ett antal nya investerare och befintliga ägare.
20 maj 2022

Vinge biträder Heda Security vid förvärv av MSS Nordic

Vinge har biträtt Helix Kapitals portföljbolag Heda Security vid förvärv av MSS Nordic, som är specialister på alla typer av automatiserade grindar, trafikbommar och tillhörande system på den nordiska marknaden.
19 maj 2022

Vinge har biträtt Studentbostäder i Norden AB (publ) i samband med en riktad nyemission

Vinge har biträtt Studentbostäder i Norden AB (publ), ett fastighetsbolag vars stamaktier är noterade på Nasdaq First North, i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 50 miljoner kronor före emissionskostnader.
10 maj 2022

Vinge företräder Atairos i samband med ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Ocean Outdoor. Erbjudandets värde uppgår till cirka 5 805 miljoner kronor.

Transaktionen kommer genomföras via en s.k. statutory merger enligt Brittiska Jungfruöarnas bolagsrätt, och är beroende av svenska Konkurrensverket godkännande och andra sedvanliga tillträdesvillkor. Transaktionen förväntas genomföras under juni 2022.
6 maj 2022

Vinge biträder BHG Group i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 1,0 miljard kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
5 maj 2022

Vinge biträder A3P Biomedical vid riktad emission

Vinge har biträtt A3P Biomedical i samband med en emission om 400 miljoner kr riktad till Stena Sessan AB, TomEqt Private AB, Flerie Invest AB, Östersjöstiftelsen och Inbox Capital. A3P Biomedical specialiserar sig på avancerad diagnostik av prostatacancer.
5 maj 2022

Vinge företräder Aleris i förvärv av Art Clinic AB

Vinge företräder Aleris Sjukvård AB i samband med förvärvet av Art Clinic AB. Art Clinic AB bedriver fyra specialistvårdskliniker med fem satellitmottagningar i sex regioner i Sverige.
3 maj 2022

Vinge biträder Embracer i samband med förvärvsfinansiering om 4 miljarder kronor

Embracer Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva spelutvecklings-studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal, och en varumärkeskatalog som inkluderar Tomb Raider, Deux Ex, Thief, Legacy of Kain och mer än 50 katalogspel.
3 maj 2022

Vinge har företrätt Swecon i samband med förvärv av Kewab Rental

Vinge har företrätt Swecon Anläggningsmaskiner AB (”Swecon”) vid förvärv av KEWAB Rental AB (”Kewab Rental”). Kewab Rental, med huvudkontor i Karlstad, är ett av Sveriges största uthyrningsföretag av stora entreprenadmaskiner utan förare.
3 maj 2022

Vinge biträder vid försäljning av Astrego Diagnostics till Sysmex

Vinge har biträtt huvudägarna i Astrego Diagnostics AB vid försäljning av aktierna till den japanska minoritetsägaren Sysmex Corporation.
2 maj 2022

Vinge biträder MGM i budet på LeoVegas

MGM Casino Next Lion, LLC har lämnat ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i LeoVegas AB (publ). Erbjudandets värde uppgår till cirka 5 957 miljoner kronor. Vinge biträder MGM.
2 maj 2022

Vinge har biträtt Promimic AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market

Vinge har biträtt Promimic AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag är den 29 april 2022. I samband med noteringen genomfördes ett erbjudande att teckna aktier till en teckningskurs om 16 kronor.
29 april 2022

Vinge företrädde Beijer Byggmaterial i förvärvet av 100 Procent Proffs

Vinge företrädde Beijer Byggmaterial AB i samband med förvärvet av 100 Procent Proffs. Anläggningarna som ligger i Bandhagen och i Rotebro har ca 50 medarbetare och riktar sig enbart mot proffskunder i Stockholmsområdet.
21 april 2022

Vinge har företrätt PDL Group och dess huvudägare i samband med samgåendet med Padel United

Vinge har företrätt PDL Group och dess huvudägare i samband med samgåendet med Padel United. Genom transaktionen blir PDL Group en del av Padel United, som därmed blir världens största padelaktör med sammanlagt 118 anläggningar och med ytterligare 30 anläggningar som kommer öppna inom en snar framtid.
20 april 2022
Nästa