forstoringsglas

Sökresultat (2320 träffar)

Vinge har företrätt FAM i samband med investering i Novare

Vinge har företrätt FAM AB, som ägs av Wallenbergstiftelserna, i samband med investering i Novaregruppen.
21 december 2022

Vinge biträdde Platzer vid förvärvet av NCCs andel i Kineum

Vinge biträdde Platzer vid förvärvet av NCCs andel i Kineum; en 27 våningar hög destination i Gårda, Göteborg. Projektet, som påbörjades 2018, har genomförts av Platzer och NCC i ett gemensamt ägt bolag.
21 december 2022

Vinge biträder Tele2 i samband med hållbarhetslänkad kreditfacilitet

Vinge biträder Tele2 AB (publ) i samband med ingåendet av dess första hållbarhetslänkade kreditfacilitet till ett belopp om EUR 700 miljoner, vilken kommer att nyttjas för allmänna företagsändmål och rörelsekapitalbehov.
20 december 2022

Vinge biträder SiB Solutions

Vinge biträder SiB Solutions i samband med en investering från Scania Growth Capital (SGC).
19 december 2022

Vinge företräder Roima Intelligence Oy

Vinge företräder Roima Intelligence Oy, ett portföljbolag till Intera Partners, vid förvärv av Part Trap AB.
19 december 2022

Vinge biträder Velvet Cichlid i budet på Sleep Cycle

Velvet Cichlid har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ). Erbjudandet värderar aktierna i Sleep Cycle till cirka 862 miljoner kronor.
19 december 2022

Vinge biträder Intrum vid obligationsemission om EUR 450m

Vinge biträder Intrum AB (publ) vid dess emission av seniora, säkerställda fastränteobligationer om EUR 450 miljoner.
16 december 2022

Vinge företräder Acrinova AB (publ) i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets listbyte till Nasdaq Stockholm. Prospektet offentliggjordes den 9 december 2022 och första handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 16 december 2022.
16 december 2022

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 415,9 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 415,9 miljoner kronor före transaktionskostnader.
15 december 2022

Vinge har företrätt Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission, varigenom Vicore Pharma tillförs 200 miljoner kronor före transaktionskostnader.
12 december 2022

Vinge biträder BHG i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 800 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
9 december 2022

Vinge biträdde BICO vid en riktad emission om 487 MSEK till Sartorius

Vinge har birätt BICO Group AB i samband med en riktad nyemission till Sartorius AG som tillför BICO 487 MSEK. Teckningskursen, 76 SEK motsvarade en premie om 2,7 procent jämfört 3-dags VWAP. I samband med emissionen har BICO och Sartorius träffat en överenskommelse om att ingå ett omfattande teknik-, försäljnings- och marknadssamarbete.
9 december 2022

Vinge har företrätt Eleda Koncernen ("Eleda")

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärv av finska Enerims Smart Metering verksamhet. Verksamheten levererar smart metering tjänster, insamling och analys, till kunder över hela Finland.
9 december 2022

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) (”LumenRadio”) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet offentliggjordes den 28 november 2022 och första dagen för handel inträffade den 8 december 2022.
8 december 2022
Föregående Nästa