forstoringsglas

Sökresultat (2191 träffar)

Vinge biträder Odevo i samband med förvärvet av OBOS ägarandel i SBC och Obos investering i Odevo

Vinge företräder Odevo i samband med förvärvet av OBOS ägarandel i och försäljning av sin minoritetsandel om cirka 40 procent i SBC Intressenter HoldCo AB ("SBC") och OBOS investering i Odevo.
13 april 2022

Vinge biträder Sobro vid investering i Viva Media

Vinge biträder Sobro när Sobro går in som ny huvudägare i Viva Media där de tillsammans med grundarna Arash Gilan och Henrik Zobal, som kvarstår som ägare, satsar på att göra Viva Media till Nordens bästa marknadsföringsbyrå.
13 april 2022

Vinge har företrätt ABG Sundal Collier och Carnegie i samband med kapitalanskaffning i Xshore

Vinge har företrätt ABG Sundal Collier och Carnegie i samband med en kapitalanskaffning om 500 miljoner kronor i elbåtsbolaget Xshore genom en riktad nyemission till ett antal nya investerare och befintliga ägare.
12 april 2022

Vinge har företrätt Flat Capital i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Flat Capital AB (publ) (”Flat Capital”) i samband med dess företrädesemission, vilken tillförde Flat Capital cirka 77 miljoner kronor.
11 april 2022

Vinge har biträtt Mayr-Melnhof Group vid dess förvärv av Eson Pac

Eson Pac är en förpackningleverantör specialiserad på läkemedelsförpackningar. Mayr-Melnhof Group (“MM”) har förvärvat 100 % av aktierna i Eson Pac från majoritetsägaren Nalka Invest AB samt grundarfamiljen och minoritetsägare från bolagsledningen. MM är en av Europas ledande producenter av kartong och vikkartonger samt erbjudanden inom papper och finpapper.
11 april 2022

Vinge har biträtt Platzer fastigheter i samband med att detaljplan för Södra Änggården vunnit laga kraft.

Den 6 april 2022 vann detaljplanen för Södra Änggården laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit överklagan av detaljplanen för omvandlingen av Högsbo industriområde till blandstaden Södra Änggården. Domen får inte överklagas.
8 april 2022

Vinge har biträtt Swedbank i samband med Regios förvärvsfinansiering om cirka 1,5 miljarder kronor

Vinge har biträtt Swedbank AB (publ) i samband med en kreditfacilitetsavtal om cirka 1,5 miljarder kronor i syfte att finansiera Fastighets AB Regios förvärv av en fastighetsportfölj till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om cirka 2,4 miljarder kronor.
7 april 2022

Vinge biträder Heda Security vid förvärv av Teknoinfra

Vinge har biträtt Heda Security vid förvärv av finska Teknoinfra Oy. Förvärvet stärker ytterligare positionen som Nordens ledande företag inom områdessäkerhet. Koncernen omsätter nu drygt 440 miljoner kr och har 170 anställda.
7 april 2022

Vinge har biträtt EQT AB (publ) i samband med dess obligationsemissioner om totalt 1 500 MEUR

EQT AB (publ) har emitterat hållbarhetslänkade obligationer (s.k. sustainability-linked bonds) om 750 000 000 euro som förfaller 2028 och om 750 000 000 euro som förfaller 2032. Obligationernas kupongränta är föremål för ökning vid överstigandet av särskilda tröskelvärden som kopplar till vissa hållbarhetsmål.
6 april 2022

Vinge har biträtt Main Capital vid dess förvärv av Blika Solutions AB

Blika tillhandahåller ett modulärt, best-of-breed SaaS-system som möjliggör för företag att bevaka legala strukturer för att säkerställa adekvat styrning och regelefterlevnad. Plattformen hjälper företag med regelefterlevnad avseende bland annat skatte- och internprissättningsregler såsom DAC6 och IFRIC 23 samt andra regelverk.
6 april 2022

Vinge företräder Yokohama Rubber Company Ltd. i förvärv av Trelleborg Wheel Systems AB

Klientens förvärv är beroende av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och andra sedvanliga tillträdesvillkor.
5 april 2022

Vinge biträder Capio vid förvärvet av PR Vård

Vinge biträder Capio i samband med förvärvet av samtliga aktier i PR Vård Hemsjukvård AB och PR Vård Mottagning AB.
31 mars 2022

Vinge biträdde Altor Fund III i samband med försäljningen av aktier i CTEK AB (publ)

Vinge biträdde Altor Fund III GP Limited (”Altor”) i samband med en försäljning av aktier i CTEK AB (publ) (”CTEK”) i en så kallad accelererad bookbuilding-process. Altor sålde aktier till ett värde om 621 miljoner kronor och äger efter försäljningen cirka 10 procent av aktierna i CTEK.
31 mars 2022

Vinge biträder Sobro vid investering i Hässelby Blommor AB

Vinge har biträtt Sobro i samband med att Hässelby Blommor tar in Sobro som ny ägarpartner för fortsatt expansion. Hässelby Blommor är ett av Sveriges största förädlande blomsterföretag inriktat mot företagskunder, med en ledande ställning när det gäller design, kvalitet och service.
28 mars 2022

Vinge rådgivare till Capillar i samband med Sveriges första de-SPAC-transaktion

Capillar och minoritetsaktieägarna har ingått ett avtal om att sälja samtliga aktier i Spolargruppen Sverige AB, en svensk ledande aktör inom rörinfodring (så kallad relining) och rörspolning, till tbd30 AB (publ), en så kallad SPAC (Special Purpose Acquisition Company).
22 mars 2022
Föregående Nästa