forstoringsglas

Sökresultat (2400 träffar)

Vinge har företrätt Flat Capital i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Flat Capital i samband med dess företrädesemission, varigenom bolaget tillförs cirka 153 miljoner kronor före emissionskostnader.
7 september 2023

Vinge biträder Sobro vid investering i Prefabsystem Syd

Prefabsystem Syd har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner. Grundaren Hans Lindfors kvarstår i sin operativa roll och som betydande ägare samtidigt som fler medarbetare kommer in som nya delägare. Prefabsystem Syd är specialister på komplexa, prefabricerade stomsystem.
5 september 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Trinax

Vinge har biträtt Helix Kapital när fonden ingått partnerskap med Trinax AB:s grundare och ledning för accelererad tillväxt.
4 september 2023

Vinge företräder Main Capital vid försäljningen av Assessio

Vinge företräder Main Capital V (”Main Capital”) vid försäljningen av Assessio International Holding 2 AB med dotterbolag (”Assessio”)
1 september 2023

Vinge företräder Bridgepoint vid förvärvet av Ports Group

Vinge företräder Bridgepoint Development Capital ("Bridgepoint") i samband med förvärvet av House of Ports Holding AB ("Ports Group").
31 augusti 2023

Vinge biträder TA Associates tillsammans med Goodwin Procter i samband med förvärv

De ledande globala private equity-bolagen TA Associates och Warburg Pincus LLC har ingått avtal om att förvärva en majoritetsandel i Epassi Group från majoritetsägaren Bregal Milestone. Vinge biträdde TA Associates med avseende på svenska frågor i transaktionen. Vinge biträdde TA Associates tillsammans med Goodwin Procter.
23 augusti 2023

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid dess emission av seniora säkerställda obligationer om 835 miljoner kronor

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 835 miljoner kronor genom ett helägt dotterbolag.
18 augusti 2023

Vinge företräder säljarna i samband med försäljningen av von Euler & Partners AB 

Vinge företräder säljarna i samband med försäljningen av von Euler & Partners AB till Säkra AB. 
15 augusti 2023

Vinge biträdde köparna i samband med förvärvet av Mechanum

Vinge biträdde MGN Holding, bestående primärt av grundare och ledning av bolaget, vid dess förvärv av Mechanum från bland annat Navigo Invest.
15 augusti 2023

Vinge har biträtt Main Capital och Pointsharp vid dess strategiska sammangående med SIVIS

Pointsharp möjliggör för organisationer att säkra IT-miljöer med en hög nivå av kontroll för IT-avdelningar i kombination med en intuitiv mobil användarupplevelse.
10 augusti 2023

Vinge företräder FishBrain i finansieringsrunda

FishBrain AB (publ), den ledande sportfiskeappen, har tagit in cirka 6 miljoner dollar i en nyemission.
7 augusti 2023

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att dess nybildade dotterbolag SBB Residential Property AB ingått ett avtal om kapitalanskaffning med en investeringsfond som förvaltas av Morgan Stanley Real Estate Investing (”MSREI”).

Enligt avtalet kommer SBB Residential Property AB emittera preferensaktier om 2,36 miljarder SEK till MSREI. Preferensaktierna kommer att emitteras av en entitet med namnet SBB Residential Property AB som bildar en ny underkoncern inom SBB.
25 juli 2023

Vinge biträder Axel Johnson i budet på Dustin

Axel Johnson AB, genom det helägda dotterbolaget AxMedia AB, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dustin Group AB (publ) enligt reglerna om budplikt. Budet värderar samtliga aktier i Dustin till cirka 3,2 miljarder kronor.
2 juli 2023

Vinge har företrätt Re:NewCell i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Re:NewCell, ett textilåtervinningsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillfördes cirka 240 miljoner kronor före emissionskostnader.
30 juni 2023
Föregående Nästa