forstoringsglas

Sökresultat

Vinge biträder vid försäljning av Vinnergi Holding AB

Vinge har biträtt Sobro och övriga aktieägare vid försäljningen av Vinnergi Holding AB till Polaris, ett nordiskt riskkapitalbolag. I samband med transaktionen återinvesterar ledning och medarbetare en betydande del för att utveckla bolaget vidare. Vinnergi-koncernen är verksamt inom teknikkonsulttjänster och utveckling av mjukvara i Sverige, med särskilt fokus på telekom, energi och fastighet.
30 april 2024

Vinge har företrätt Pareto Securities i samband med en företrädesemission i Episurf Medical

Vinge har företrätt Pareto Securities i samband med en delvis garanterad företrädesemission av units om högst cirka 120 miljoner SEK i Episurf Medical.
24 april 2024

Vinge företräder Ikano Bank AB (publ) i samband med förvärv av en konsumentkreditportfolio från Nordnet Bank AB

Vinge har företrätt Ikano Bank AB (publ) i samband med förvärv av en konsumentkreditportfolio från Nordnet Bank AB. Det slutgiltiga vederlaget kommer att baseras på utlånad volym i portfolion per tillträdesdagen. Per mars 2024 uppgick den utlånade volymen i portfolion till cirka 3,8 miljarder kronor. Förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.
22 april 2024

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 900 miljoner euro bryggfinansieringsavtal med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband med ingåendet av ett bryggfinansieringsavtal om 900 miljoner euro med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank och sammanhängande förtida återbetalning av existerande skuld i Embracer.
22 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024

Vinge biträder Sobro vid investering i Clinton Marine Survey

Clinton Marine Survey har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner och majoritetsägare. Samtliga befintliga ägare kvarstår som betydande delägare. Clinton Marine Survey erbjuder högkvalitativa hydrografiska och geologiska undersökningar för navigering, muddringsoperationer, kartläggning, marint byggande med mera.
9 april 2024

Vinge har biträtt Helix Kapital vid fondetableringen av Helix Kapital Fund III

Vinge har biträtt Helix Kapital vid etableringen av Helix Kapitals tredje fond – Helix Kapital Fund III – som har stängts framgångsrikt med investeraråtaganden om drygt 1,5 miljarder kronor från en internationell investerarbas bestående av ett antal ledande finansiella institutioner. Investerarintresset i fondresningen var mycket starkt och fonden kraftigt övertecknad.
5 april 2024

Vinge företräder Alrik Technologies i samband med seed investering från Pi Labs

Vinge har företrätt Alrik Technologies i samband med seed-finansiering från den globala VC investeraren Pi Labs.
3 april 2024

Vinge har företrätt Tobii AB (publ) i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Tobii AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission av stamaktier som tillför Tobii cirka 301 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
3 april 2024

Vinge biträder Ellevio i budet på Dala Energi

Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dala Energi AB (publ). Budet värderar samtliga aktier i Dala Energi till cirka 2 229 miljoner kronor.
2 april 2024

Vinge biträder Bilia vid refinansiering

Vinge biträder Bilia AB (publ) vid dess refinansiering av revolverande lån- och kreditfaciliteter på 2,3 miljarder kronor.
27 mars 2024

Vinge biträder energiteknikbolaget Flower i samband med kreditfaciliteter från Norion Bank

Vinge biträder det expansiva energiteknikbolaget Flower i samband med ingåendet av kreditfaciliteter med Norion Bank. Flower grundades 2020 och har på kort tid blivit Sveriges ledande aktör inom batterilagring och s.k. BESS (Battery Energy Storage Systems). Med sikte på snabb expansion mot utvalda europeiska marknader definieras Flowers resa av att kombinera banbrytande teknik med flexibla tillgångar, vilket möjliggör för samhällen drivna av hållbar energi.
27 mars 2024
Föregående Nästa