Våra senaste nyheter

Nyhet

EU:s strategi för ekonomisk säkerhet – förslag till ny FDI-förordning, utgående investeringar och exportkontroll

Den 24 januari 2024 antog Europeiska kommissionen ett paket som identifierar fem nya initiativ i syfte att stärka EU:s ekonomiska säkerhet. Grunden till initiativen lades i juni 2023 genom den då meddelade EU-strategin för ekonomisk säkerhet. Strategin syftar huvudsakligen till att minska risker vad avser EU:s handel och investeringar med koppling till tredje land, samt främja EU:s konkurrenskraft och tillväxt.
11 april 2024
Nyhet

Den nya FDI-lagen - Vinges experter beskriver de viktigaste insikterna

Den 1 december träder den nya svenska FDI-lagen i kraft. Vinges kapitel i International Comparative Legal Guide - Foreign Direct Investment Regimes, skrivet av Martin Johansson och Victoria Fredén, ger en praktisk och överskådlig sammanfattning av den påverkan som säkerhetsskyddslagen och den nya FDI-lagen har på transaktioner av olika slag.
30 november 2023
Nyhet

Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Riksdagen har antagit en ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar (foreign direct investment, FDI). Syftet med den nya FDI-lagen är att hindra utländska investeringar som inverkar skadligt på Sveriges säkerhetsintressen.
13 september 2023