Marcus Andersson

Expert Advokat
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Marcus Andersson arbetar i Vinges verksamhetsgrupp Private Funds i Stockholm. Han biträder förvaltare av riskkapitalfonder i samband med fondetableringsuppdrag (såväl privata som publika fonder) samt institutioner och andra klienter i egenskap av investerare i samband med investeringar i riskkapitalfonder och andra fondliknande strukturer. Marcus har även erfarenhet av att arbeta in-house för en svensk institution där han ansvarade för det legala arbetet och förhandlingarna i samband alternativa investeringar och Marcus har undervisat i fondrätt på Uppsala universitet.

Verksamhetsområden

Uppdrag

Uppdrag 11 april 2023

Vinge har biträtt Procuritas vid etableringen av deras största fond hittills

Fonden har erhållit 407 miljoner euro i investeringsåtaganden. Procuritas är en riskkapitalförvaltar…

Nyhet

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige
Nyhet 3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydl…