Marcus Andersson

Expert Advokat
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Marcus Andersson arbetar i Vinges verksamhetsgrupp Private Funds i Stockholm. Han biträder förvaltare av riskkapitalfonder i samband med fondetableringsuppdrag (såväl privata som publika fonder) samt institutioner och andra klienter i egenskap av investerare i samband med investeringar i riskkapitalfonder och andra fondliknande strukturer. Marcus har även erfarenhet av att arbeta in-house för en svensk institution där han ansvarade för det legala arbetet och förhandlingarna i samband alternativa investeringar och Marcus har undervisat i fondrätt på Uppsala universitet.

Verksamhetsområden

Uppdrag

Uppdrag 4 juni 2024

Vinge har biträtt Priveq vid etableringen av Priveq Investment VII

Priveq, en ledande investerare på den nordiska marknaden för små- och medelstora bolag har stängt si…

Uppdrag 27 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.

Uppdrag 11 april 2023

Vinge har biträtt Procuritas vid etableringen av deras största fond hittills

Fonden har erhållit 407 miljoner euro i investeringsåtaganden. Procuritas är en riskkapitalförvaltar…

Nyhet

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige
Nyhet 3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydl…