Uppdrag

Vinge har biträtt Priveq vid etableringen av Priveq Investment VII

4 juni 2024 Private Funds

Priveq, en ledande investerare på den nordiska marknaden för små- och medelstora bolag har stängt sin sjunde fond, Priveq Investment VII, med investeringsåtaganden om 3 miljarder kr. Fondens första och sista stängning var betydligt övertecknad med stort intresse från existerande investerare och nytillkomna institutionella investerare.

Fondens investerarkollektiv består av en diversifierad grupp av nordiska, europeiska och amerikanska investerare och inkluderar bland annat statliga och privata pensionsfonder, försäkringsbolag, välgörenhetsstiftelser, family offices och fond-i-fonder.

Vinge har biträtt Priveq som svenskt juridiskt ombud i samband med fondetableringen.

Vinges team har bestått av Mattias Schömer, Marcus Andersson, Nils Unckel, Anton Sjökvist, Emelie Svanberg, Tobias Onegård Karlsson, Semir Omerbasic, Emelie Zingmark, Helena Göransson, Nour Makie och Elias Kröger.

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024