Nyhet

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

3 oktober 2022

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.

Enligt Mattias Schömer, advokat och partner på Advokatfirman Vinge, finns det flera skäl till att riskkapitalbolagen börjat flytta hem förvaltningen till Sverige:

 

”Bland riskkapitalbolag och investerare finns numera ett förtroende för att den svenska lagstiftningen på bolags- och beskattningsområdet både är långsiktig och stabil. Vi ser också att det utifrån, från EU, olika myndigheter och investerare, finns ett tryck på att fonderna och riskkapitalbolagen ska beskattas i det land varifrån huvuddelen av verksamheten bedrivs. Slutligen har många av de riskkapitalbolag som valt att etablera fonder i Sverige uppvisat en god avkastning, vilket är ett kvitto på att den svenska modellen levererar”, säger Mattias Schömer.

 

En positiv konsekvens av den svenska modellen är att transparensen blir fullständig i de privata fonderna, eftersom de nu agerar som svenska aktiebolag.

 

”Att etablera fonder i Sverige är ett tryggt alternativ i ett snabbt föränderligt skatte- och regulatoriskt klimat vilket ger möjlighet att fokusera på affären istället för strukturfrågor”, säger Mattias Schömer, som i egenskap av pionjär på området skapat de första svenska AB-fondslösningarna för riskkapitalbolag.

 

Marknaden för den här typen av små och medelstora riskkapitalfonder, med kapitalåtaganden inom spannet 2–10 miljarder kronor, växer nu så mycket att Vinge startar en ny verksamhetsgrupp under ledning av Mattias Schömer. Tillsammans med Martin Cronsioe och Marcus Andersson, nyligen rekryterade från AP-fonderna, kommer Mattias Schömer att driva och utveckla den nya verksamhetsgruppen Private Funds.

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022