Nyhet

Meet the Seat – Jonatan Karlsson

1 november 2022 Karriär The Seat

Nyligen var det Jonatan Karlssons, biträdande jurist på Skånekontoret, tur att sitta i The Seat.

Varför blev det just Vinge?

Förra sommaren var jag med under Vinge-veckan. Jag blev faktiskt lite förvånad över att det var så familjärt, och att alla, både juniora och seniora, tog sig tid att delta och lära känna oss. Det var ett starkt välkomnade, och känslan av en arbetsplats med en god stämning på kontoret.

Hur förberedde du dig inför mötet?

Min första spontana tanke var att gå runt och höra vad de juniora kollegorna hade att säga, sedan insåg jag att tanken nog var att det ska vara något eget. När du sitter i The Seat får du ett antal frågor på förhand. Här reflekterade jag över min tid på byrån såhär långt, från uppsatspraktik till nu, och mina upplevelser inom olika områden.

Var mötet som du tänkt dig?

Ja - men roligare! Och framför allt imponerad över att verkligen bli genuint lyssnad på, även i punkter utöver de som var ”mina” i mötet. Det var en väldigt öppen diskussion och flera direkta frågor till mig, där man stämde av hur jag upplever ett antal frågor.

Vad stod på agendan?

Förutom avstämningar från kontoren hade vi också ett stort fokus på planering inför 2023. Dels våra mål inför året, men också olika system som kommer att utvecklas och implementeras.

Har du några tips till den som sitter i The Seat framöver?

Framför allt – det är inget att vara nervös inför. Mer ett trevligt samtal där du får möjlighet att föra fram din egna tankar och åsikter. Det uppmuntras verkligen!

The Seat

Vi tror på att ge alla medarbetare möjlighet att växa i sitt yrke, påverka i sitt arbete och utrymme att vara sig själva. Därför låter vi en nyanställd sitta med vid varje ledningsgruppsmöte. Som en symbol för att få ta plats runt bordet tog vi fram en specialtillverkad stol.

Läs mer om The Seat