Uppdrag

Vinge företräder säljarna i samband med försäljning av Larodan AB till ABITEC Corporation

Vinge företräder ägarna till Larodan AB i samband med försäljning av bolaget till ABITEC Corporation, som är ett dotterbolag i den börsnoterade koncernen Associated British Foods, plc (“ABF”).

8 juli 2020

Vinge har företrätt Pale Blue Dot i samband med fondetablering

Vinge har agerat rådgivare till Pale Blue Dot i samband med struktureringen, fondresningen och etableringen av Pale Blue Dots första fond.

24 juni 2020

Vinge har företrätt SSG Group vid dess förvärv av EBE Gruppen AB

SSG Group är en nordisk koncern verksam inom skadesanering av fastigheter.

23 december 2019

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med försäljning

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med försäljningen av samtliga aktier i Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ).

12 december 2018

Vinge företrädde Ysios Capital och OrbiMed m.fl. i samband med investering i Galecto Biotech

Galecto Biotech AB, som utvecklar galektinmodulatorer för behandling av allvarliga sjukdomar, inklusive fibros och cancer, har slutfört en finansiering om 79 miljoner euro.

29 oktober 2018

Vinge företräder Crypto International Group i förvärv av Crypto AGs internationella verksamhet.

Vinge företräder Crypto International Group AB och dess dotterbolag Crypto International AG i samband med förvärv av Crypto AGs internationella verksamhet.

24 januari 2018

Vinge företräder säljarna i samband med försäljningen av Exensor Security International AB

Vinge företräder Verdane NVP II SPV K/S, Marginalen Group AB, Erland von Hofsten Advokat AB och ytterligare 16 privata investerare i samband med försäljningen av Exensor Security International AB till den franska köparen Bertin Technologies, ett dotterbolag inom CNIM Group, noterat på Euronext Paris.

31 juli 2017

Vinge företräder Generic Sweden AB (publ) i samband med försäljningen av Generic Systems Sweden AB.

Vinge företräder Generic Sweden AB (publ), som är noterat på First North, i samband med försäljningen av konsultbolaget Generic Systems Sweden AB till MSC Group AB (publ).

21 juni 2017

Vinge biträdde Creades vid investering i Apotea

Creades AB (publ) (Nasdaq Stockholm) har köpt 4,9 procent av aktierna i Apolea Holding AB, som är moderbolag (96,5%) till nätapoteket Apotea AB.

28 april 2017