Uppdrag

Vinge företräder Xamarin Inc i förvärv av RoboVM AB

12 november 2015

Vinge agerade lokalt ombud för Xamarin Inc i samband med dess förvärv av RoboVM AB, ett företag som möjliggör Java-utveckling för iOS och Android.

Vinges team bestod av delägare Jesper Ottergren och biträdande jurist Kristoffer Franzkeit.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021