Uppdrag

Vinge har företrätt Tobii AB (publ) i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Tobii AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission av stamaktier som tillför Tobii cirka 301 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

De nya stamaktierna som emitteras i företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 15 april 2024. Tobii utvecklar teknologi inom eyetracking och attention computing som förstår mänskligt beteende och intention. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Bolagets stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Vinges team bestod i huvudsak av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Amanda Knutsson, Joel Magnusson, Oskar Nilsson, Lorin Arabi, Elias Kröger, Lovisa Jonassen och William Carlberg Johansson.

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024