Oskar Nilsson

Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, jur.kand, 2018

Erfarenhet

  • EY, 2018-2022

Uppdrag

Uppdrag 8 maj 2024

Vinge biträder Rite Ventures i budpliktsbudet på Nelly

Rite Internet Ventures Holding AB har, genom det helägda dotterbolaget Rite Ventures SPV AB, lämnat…

Uppdrag 3 april 2024

Vinge har företrätt Tobii AB (publ) i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Tobii AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission av stamakti…

Uppdrag 8 mars 2024

Vinge har företrätt Annehem Fastigheter AB (publ) i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Annehem Fastigheter AB (publ) i samband med dess företrädesemission av A- och B-…

Uppdrag 7 augusti 2023

Vinge företräder FishBrain i finansieringsrunda

FishBrain AB (publ), den ledande sportfiskeappen, har tagit in cirka 6 miljoner dollar i en nyemissi…

Uppdrag 29 mars 2023

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken till…