Uppdrag

Vinge har företrätt Nabo i samband med förvärvet av Rendall and Rittner

19 maj 2021 Bank och finans M&A

Vinge har företrätt Nabo, ett ledande mjukvaru- och serviceföretag som riktar sig till fastighetsmarknaden, i samband med dess förvärv av R&R Residential Management Limited (”Rendall and Rittner”).

Vinges team bestod av bland andra av Jonas Bergström, Johanna Wiberg och Hanna Risberg (M&A), samt Emma Stuart-Beck, Caroline Krassén och Elin Samara (Financial Regulatory).

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023