Uppdrag

Vinge har företrätt Nabo i samband med förvärvet av Rendall and Rittner

19 maj 2021

Vinge har företrätt Nabo, ett ledande mjukvaru- och serviceföretag som riktar sig till fastighetsmarknaden, i samband med dess förvärv av R&R Residential Management Limited (”Rendall and Rittner”).

Vinges team bestod av bland andra av Jonas Bergström, Johanna Wiberg och Hanna Risberg (M&A), samt Emma Stuart-Beck, Caroline Krassén och Elin Samara (Financial Regulatory).

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021