Uppdrag

Vinge har företrätt iBinder i dess förvärv av SokoPro

27 december 2021

Vinge har företrätt iBinder Group, den ledande nordiska digitala plattformen för informationshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, i samband med dess förvärv av SokoPro,

Finlands ledande SaaS-lösning för dokument- och informatonshantering för byggprojekt, från Grano Group, ett innehållstjänstföretag som ingår i Panostaja Group. Förvärvet av SokoPro accelererar iBinder Groups tillväxtresa och utökar det attraktiva tjänsteutbudet till pan-nordiska kunder.

Vinges team bestod av bland andra Jonas Bergström, Johanna Wiberg och Christa Anttila (M&A), Lisa Hörnqvist (Corporate Commercial) och Mathilda Persson (IT).

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022