Uppdrag

Vinge har företrätt iBinder i dess förvärv av SokoPro

27 december 2021

Vinge har företrätt iBinder Group, den ledande nordiska digitala plattformen för informationshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, i samband med dess förvärv av SokoPro,

Finlands ledande SaaS-lösning för dokument- och informatonshantering för byggprojekt, från Grano Group, ett innehållstjänstföretag som ingår i Panostaja Group. Förvärvet av SokoPro accelererar iBinder Groups tillväxtresa och utökar det attraktiva tjänsteutbudet till pan-nordiska kunder.

Vinges team bestod av bland andra Jonas Bergström, Johanna Wiberg och Christa Anttila (M&A), Lisa Hörnqvist (Corporate Commercial) och Mathilda Persson (IT).

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022