Uppdrag

Vinge har företrätt iBinder i dess förvärv av SokoPro

Vinge har företrätt iBinder Group, den ledande nordiska digitala plattformen för informationshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, i samband med dess förvärv av SokoPro,

Finlands ledande SaaS-lösning för dokument- och informatonshantering för byggprojekt, från Grano Group, ett innehållstjänstföretag som ingår i Panostaja Group. Förvärvet av SokoPro accelererar iBinder Groups tillväxtresa och utökar det attraktiva tjänsteutbudet till pan-nordiska kunder.

Vinges team bestod av bland andra Jonas Bergström, Johanna Wiberg och Christa Anttila (M&A), Lisa Hörnqvist (Corporate Commercial) och Mathilda Persson (IT).

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023