Uppdrag

Vinge har företrätt iBinder i dess förvärv av SokoPro

27 december 2021

Vinge har företrätt iBinder Group, den ledande nordiska digitala plattformen för informationshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, i samband med dess förvärv av SokoPro,

Finlands ledande SaaS-lösning för dokument- och informatonshantering för byggprojekt, från Grano Group, ett innehållstjänstföretag som ingår i Panostaja Group. Förvärvet av SokoPro accelererar iBinder Groups tillväxtresa och utökar det attraktiva tjänsteutbudet till pan-nordiska kunder.

Vinges team bestod av bland andra Jonas Bergström, Johanna Wiberg och Christa Anttila (M&A), Lisa Hörnqvist (Corporate Commercial) och Mathilda Persson (IT).

Relaterade nyheter

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023