Uppdrag

Vinge har företrätt iBinder i dess förvärv av SokoPro

Vinge har företrätt iBinder Group, den ledande nordiska digitala plattformen för informationshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, i samband med dess förvärv av SokoPro,

Finlands ledande SaaS-lösning för dokument- och informatonshantering för byggprojekt, från Grano Group, ett innehållstjänstföretag som ingår i Panostaja Group. Förvärvet av SokoPro accelererar iBinder Groups tillväxtresa och utökar det attraktiva tjänsteutbudet till pan-nordiska kunder.

Vinges team bestod av bland andra Jonas Bergström, Johanna Wiberg och Christa Anttila (M&A), Lisa Hörnqvist (Corporate Commercial) och Mathilda Persson (IT).

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024