Uppdrag

Vinge företräder OptiGroup i samband med förvärvet av Packagegroup Moonen B.V.

19 juni 2018

Vinge företräder OptiGroup i samband med förvärvet av Packagegroup Moonen B.V., en distributör av förpackningslösningar i Benelux.

Förvärvet är villkorat av konkurrensgodkännande, och förväntas kunna slutföras under sommaren 2018.
 
Vinges team bestod av Christina Kokko, Oscar Rydén och Johanna Wiberg (M&A) samt Anna Palmérus (konkurrensrätt).

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021