Uppdrag

Vinge företräder OptiGroup i samband med förvärvet av Packagegroup Moonen B.V.

19 juni 2018 M&A

Vinge företräder OptiGroup i samband med förvärvet av Packagegroup Moonen B.V., en distributör av förpackningslösningar i Benelux.

Förvärvet är villkorat av konkurrensgodkännande, och förväntas kunna slutföras under sommaren 2018.
 
Vinges team bestod av Christina Kokko, Oscar Rydén och Johanna Wiberg (M&A) samt Anna Palmérus (konkurrensrätt).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024