Uppdrag

Vinge företräder Lantmännen i samband med förvärv av resterande andelar i Scandbio

21 februari 2022 EU‑ och konkurrensrätt M&A

Vinge företräder Lantmännen i samband med förvärv av resterande andelar i Scandbio AB. Scandbio AB bildades år 2014 då Lantmännen och finska Neova slog ihop sina verksamheter, båda ägarna har sedan 2014 ägt lika delar i bolaget som drivits som ett joint venture.

Scandbio är med en årlig omsättning på cirka 1 000 MSEK Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen. Bolaget har sitt huvudkontor i Jönköping och verksamhet vid fem anläggningar i Sverige och en i Lettland. Scandbio tillverkar, marknadsför och säljer träpellets till förbränning i Sverige, Danmark och Baltikum samt stallpellets för den svenska marknaden. Bolaget försörjer såväl industrier som kommunala och statliga verksamheter, lokala entreprenörer och enskilda villaägare med 100 procent förnybar energi.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko och Elsie Nassar (M&A) tillsammans med Marcus Glader, Johan Wahlbom och Jesper Ekman (Merger filing).

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024