Uppdrag

Vinge företräder Lantmännen i samband med förvärv av resterande andelar i Scandbio

21 februari 2022 EU‑ och konkurrensrätt M&A

Vinge företräder Lantmännen i samband med förvärv av resterande andelar i Scandbio AB. Scandbio AB bildades år 2014 då Lantmännen och finska Neova slog ihop sina verksamheter, båda ägarna har sedan 2014 ägt lika delar i bolaget som drivits som ett joint venture.

Scandbio är med en årlig omsättning på cirka 1 000 MSEK Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen. Bolaget har sitt huvudkontor i Jönköping och verksamhet vid fem anläggningar i Sverige och en i Lettland. Scandbio tillverkar, marknadsför och säljer träpellets till förbränning i Sverige, Danmark och Baltikum samt stallpellets för den svenska marknaden. Bolaget försörjer såväl industrier som kommunala och statliga verksamheter, lokala entreprenörer och enskilda villaägare med 100 procent förnybar energi.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko och Elsie Nassar (M&A) tillsammans med Marcus Glader, Johan Wahlbom och Jesper Ekman (Merger filing).

Relaterat

Vinge biträder Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund

Vinge har biträtt Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund till Adelis Equity Partners Fund II.
21 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Projektstaben

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Projektstaben i Sverige AB (”Projektstaben”).
14 februari 2024