Uppdrag

Vinge företräder Lantmännen i samband med förvärv av resterande andelar i Scandbio

21 februari 2022 EU‑ och konkurrensrätt M&A

Vinge företräder Lantmännen i samband med förvärv av resterande andelar i Scandbio AB. Scandbio AB bildades år 2014 då Lantmännen och finska Neova slog ihop sina verksamheter, båda ägarna har sedan 2014 ägt lika delar i bolaget som drivits som ett joint venture.

Scandbio är med en årlig omsättning på cirka 1 000 MSEK Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen. Bolaget har sitt huvudkontor i Jönköping och verksamhet vid fem anläggningar i Sverige och en i Lettland. Scandbio tillverkar, marknadsför och säljer träpellets till förbränning i Sverige, Danmark och Baltikum samt stallpellets för den svenska marknaden. Bolaget försörjer såväl industrier som kommunala och statliga verksamheter, lokala entreprenörer och enskilda villaägare med 100 procent förnybar energi.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko och Elsie Nassar (M&A) tillsammans med Marcus Glader, Johan Wahlbom och Jesper Ekman (Merger filing).

Relaterade nyheter

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023

Vinge biträder vid försäljning av GleSYS

Vinge har biträtt huvudägarna VIA equity och VD Glenn Johansson samt övriga mindre aktieägare vid försäljning av GleSYS till den Luxemburgbaserade infrastrukturfonden Cube Infrastructure Managers.
21 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.
14 mars 2023