Uppdrag

Vinge företräder Komatsu i samband med förvärv av Bracke Forest AB

1 juli 2022

Vinge företräder Komatsu Ltd. och dess dotterbolag Komatsu Forest AB i samband med förvärv av Bracke Forest AB, ett bolag som utvecklar och tillverkar markberedningsutrustning och produkter för mekaniserad skogsplantering.

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas Johansson, Carl Fredrik Wachtmeister och Philip Moré (M&A), Johan Cederblad (Environment), Ulf Pyk (Real Estate och Banking & Finance), Isabell Nielsen, Lisa Hörnqvist och Karolina Fuhrman (Commercial Agreements, IT och GDPR), Michael Montner och Ian Jonson (IP), Ebba Svenburg (Employment), Tove Tullberg (Compliance) samt Emy Rydén (Projektassistent).


Relaterade nyheter

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.
30 januari 2023