Andrea Rökaas

Advokat Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, Juristexamen, 2017
  • University of Technology Sydney, 2016

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, 2021–
  • Stockholms tingsrätt, tingsnotarie, 2019–2021
  • Advokatfirman Vinge, 2017–2019
  • Uppsatspraktik, Advokatfirman Vinge, 2016

Uppdrag

Uppdrag 20 september 2023

Vinge företräder Ellevio vid deras förvärv av Markbygden Net AB

Vinge företräder Ellevio vid deras förvärv av Markbygden Net AB, ett modernt transmissionsnät som an…