Uppdrag

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Ipart-koncernen

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärv av tillväxtkoncernen Ipart vilket inkluderar bolagen SP-gruppen AB, Klimatentreprenad Värmland AB, Rörinstallationer i Karlstad AB, Ulvsby Rör AB, MeR El AB, och GÖREL Norden AB.

Bolagen tillhandahåller tjänster inom ventilation, VS, el och säkerhet och är verksamma i Väst- och Mellansverige. Ipart-koncernen omsätter årligen cirka 350 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. Genom förvärvet av Ipart-koncernen förväntas Currentum omsätta cirka 2,5 miljarder kronor och sysselsätta drygt 900 medarbetare. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Hannah Kajlinger och Linnea Petersson (M&A), Isak Willborg (Entreprenadrätt), Elin Broman (Arbetsrätt), Michaela Ådén (Finansiering), Ulf Pyk (Fastighetsrätt) och Julia Hagelberg (Projekt- och VDR-assistent).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024