Uppdrag

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Ipart-koncernen

18 januari 2022

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärv av tillväxtkoncernen Ipart vilket inkluderar bolagen SP-gruppen AB, Klimatentreprenad Värmland AB, Rörinstallationer i Karlstad AB, Ulvsby Rör AB, MeR El AB, och GÖREL Norden AB.

Bolagen tillhandahåller tjänster inom ventilation, VS, el och säkerhet och är verksamma i Väst- och Mellansverige. Ipart-koncernen omsätter årligen cirka 350 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. Genom förvärvet av Ipart-koncernen förväntas Currentum omsätta cirka 2,5 miljarder kronor och sysselsätta drygt 900 medarbetare. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Hannah Kajlinger och Linnea Petersson (M&A), Isak Willborg (Entreprenadrätt), Elin Broman (Arbetsrätt), Michaela Ådén (Finansiering), Ulf Pyk (Fastighetsrätt) och Julia Hagelberg (Projekt- och VDR-assistent).

Relaterade nyheter

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.
30 januari 2023