Uppdrag

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Ipart-koncernen

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärv av tillväxtkoncernen Ipart vilket inkluderar bolagen SP-gruppen AB, Klimatentreprenad Värmland AB, Rörinstallationer i Karlstad AB, Ulvsby Rör AB, MeR El AB, och GÖREL Norden AB.

Bolagen tillhandahåller tjänster inom ventilation, VS, el och säkerhet och är verksamma i Väst- och Mellansverige. Ipart-koncernen omsätter årligen cirka 350 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. Genom förvärvet av Ipart-koncernen förväntas Currentum omsätta cirka 2,5 miljarder kronor och sysselsätta drygt 900 medarbetare. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Hannah Kajlinger och Linnea Petersson (M&A), Isak Willborg (Entreprenadrätt), Elin Broman (Arbetsrätt), Michaela Ådén (Finansiering), Ulf Pyk (Fastighetsrätt) och Julia Hagelberg (Projekt- och VDR-assistent).

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024