Uppdrag

Vinge företräder aktieägarna, däribland Bridgepoint, i FCG Group AB i samband med försäljningen till IK Partners

19 januari 2022

FCG är en GRC-tjänsteleverantör som erbjuder rådgivning, outsourcing, fondadministrativa tjänster och tech-lösningar inom GRC till finansbranschen.

FCG som grundades 2008 och med huvudkontor i Stockholm, har utvecklats till att bli en ledande aktör inom GRC i Norden. FCG har en diversifierad kundbas som sträcker sig från snabbväxande fintech-start-ups till stora banker.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga godkännanden från myndigheter.

Vinges team bestod av Daniel Rosvall, Samra Baytar, Per Kling, Linnea Petersson och Caroline Krassén.

 

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022