Uppdrag

Vinge biträder Svenska Handelsbanken i samband med hållbarhetslänkad kredit till Byggmax Group

13 januari 2023

Vinge biträder Svenska Handelsbanken i samband med en revolverande kreditfacilitet om 500 miljoner SEK med Byggmax Group AB (publ) som låntagare.

Kreditfaciliteten är länkad till Byggmax hållbarhetsmål; CO2e-utsläpp från egen verksamhet ska minska med 90 procent till år 2027 jämfört med år 2020 och CO2e-utsläpp per transporterat ton gods ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Facilitetens KPIs är satta i linje med dessa mål och räntemarginalen för faciliteten påverkas i positiv eller negativ riktning beroende på om dessa nivåer möts.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Helena Göransson och Karl-Gustaw Tobola 

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023