Uppdrag

Vinge biträder Svenska Handelsbanken i samband med hållbarhetslänkad kredit till Byggmax Group

13 januari 2023 Bank och finans

Vinge biträder Svenska Handelsbanken i samband med en revolverande kreditfacilitet om 500 miljoner SEK med Byggmax Group AB (publ) som låntagare.

Kreditfaciliteten är länkad till Byggmax hållbarhetsmål; CO2e-utsläpp från egen verksamhet ska minska med 90 procent till år 2027 jämfört med år 2020 och CO2e-utsläpp per transporterat ton gods ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Facilitetens KPIs är satta i linje med dessa mål och räntemarginalen för faciliteten påverkas i positiv eller negativ riktning beroende på om dessa nivåer möts.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Helena Göransson och Karl-Gustaw Tobola 

Relaterat

Vinge har biträtt KMC Properties i dess samgående med Logistea

Den 14 juni 2024 offentliggjorde KMC Properties ASA, noterat på Oslo Børs, att bolaget går samman med Logistea AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm.
24 juni 2024

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) i samband med ett erbjudande av nyemitterade stamaktier och notering på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel är den 20 juni 2024.
20 juni 2024

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Elektro-Emanuel

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärvet av Elektro-Emanuel AB. Bolaget utför elinstallationer åt såväl företag som privatpersoner och har kontor i fyra städer i Västsverige.
19 juni 2024