Uppdrag

Vinge biträder Sequoia i investeringsrunda i Klarna

29 september 2022

Vinge har biträtt Sequoia Capital Operations, LLC i en finansieringsrunda omfattande $800m i Klarna Holding AB, som efter rundan värderas till $6,7mdr.

Rundan leddes av Sequoia och inkluderade bland annat befintliga investerare såsom grundarna, Bestseller, Silver Lake och Commonwealth Bank of Australia, samt de nya investerarna Mubadala Investment Company och Canada Pension Plan Investment Board.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Joacim Rydergård och Vilhelm Rondahl (M&A) och Emma Stuart-Beck och Henrik Schön (Financial Services).

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023