Uppdrag

Vinge biträder Rg 19 vid försäljning av LOAD System

11 november 2020

Vinge har biträtt Rg 19 i Norden AB vid försäljning av dotterbolaget LOAD System AB till Pedab Group AB.

LOAD System är ett IT-bolag med specialistkompetens inom IBM-infrastrukturteknologi.

Vinges team bestod av Johan Winnerblad, Michaela Cronemyr och Jessica Öijer.

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022