Uppdrag

Vinge biträder Leos Lekland vid samgående med finska HopLop

23 januari 2023 M&A

Vinge har biträtt Litorinas portföljbolag Leos Lekland vid samgående med finska HopLop, med CapMan Special Situations I som huvudägare. Den nya gruppen kommer vara ledande i Europa och inledningsvis driva 68 lekland i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Vilhelm Rondahl och Robin Sultani.

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023