Sjöfart och transport

Vinge är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom sjöfarten och vi har en lång tradition som affärsrådgivare åt sjöfartsnäringen och transportbranschen. 

Vi bistår med rådgivning kring alla frågor som uppstår i branschen. Förutom traditionella sjö‑ och transporträttsliga frågor biträder vi med rådgivning kring regulatoriska frågor, konkurrensrätt, sjöfartsstöd och skattefrågor. Därutöver har vi stor erfarenhet av juridiska frågeställningar i samband med fartygskollisioner och andra sjöolyckor.

Vi arbetar med såväl svenska som internationella uppdragsgivare, till exempel rederier, banker, försäkringsbolag, managementbolag och olika leverantörer inom transportindustrin. Vi biträder också svenska och utländska import‑ och exportföretag i frågor kring transporter och internationell handel. 

Genom vår långa erfarenhet och djupa kunskap bidrar vi också till utvecklingen och lagstiftningsarbetet inom sjörättsområdet. Våra specialister sitter bland annat med i svenska som internationella sjörättsorganisationer samt medverkar som skiljemän i sjö‑ och transporträttsliga tvister.