Nyhet

Visselblåsning, internutredning och compliancerisker

Vi erbjuder nu en seminarieserie i tre delar, där du guidas genom den nya visselblåsarlagen, internutredningar och hantering av compliance-risker. Du får här möta våra specialister inom compliance, arbetsrätt och internutredningar och får samtidigt chansen att få svar på dina frågor.

Den nuvarande visselblåsarlagstiftningen utökas inom kort att med ett antal nya krav. Företag med 50 eller fler anställda blir då skyldiga att tillhandahålla ett system där misstankar om missförhållanden av allmänintresse kan rapporteras. Serien inleds med ett samtal om den kommande lagstiftningen:

Visselblåsning – fånga upp interna oegentligheter

I vår första del får du möta Tove Tullberg, biträdande jurist Compliance och Åsa Gotthardsson, delägare Arbetsrätt. Under seminariet kommer vi bland annat att gå igenom:

  • De viktigaste delarna av visselblåsarlagen
  • Hur interna visselblåsarkanaler ska utformas
  • Hur inkomna rapporter ska hanteras

Under serien får du möta våra specialister med bakgrund bland annat som åklagare, utredare och internutredare vid Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, FN, Polisens nationella korruptionsgrupp och samt större svenska bolag. Du får även chansen att ställa frågor till våra specialister inom arbetsrätts- och complianceområdet. Tillsammans delar vi våra kunskaper och erfarenheter om oegentligheter, visselblåsning, utredning och compliancearbete.

Anmäl dig till de kommande seminarierna nedan:

Del II | Internutredning 19 april 

Del III | Compliancerisker för individ och organisation 17 maj

 

Läs också: Ny visselblåsarlag - vad er organisation särskilt bör uppmärksamma