Åsa Gotthardsson

Delägare Advokat
 • Stockholm
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Åsa har arbetat uteslutande med arbetsrätt på Advokatfirman Vinge sedan 2007. Åsa hjälper regelbundet till med omstruktureringar och omorganisationer samt fusioner/övergång av verksamhet. Åsa hjälper även till med strategisk rådgivning till ledningsgrupper i frågor relaterade till såväl ledningen som till personal och organisation.

Det senaste året har Åsa haft ett par signifikanta arbetsmiljöärenden; ett ärende till följd av en dödsolycka på arbetsplatsen med en större arbetsmiljöutredning, två ärenden avseende utredningar om kränkande särbehandling till följd av MeToo-upproret. Vidare stöttar och utbildar Åsa arbetsgivare inom diskrimineringsområdet med avseende på aktiva åtgärder, lönekartläggning och påstående om diskriminering.

Omnämnanden

Åsa Gotthardsson is active on a range of employment mandates, including matters relating to business restructuring and reorganisation, as well as terminations and harassment cases. "Åsa is a strong business partner." Chambers & Partners 2023

Åsa Gotthardsson is active on a range of employment mandates, including matters relating to business restructuring and reorganisation, as well as terminations and harassment cases. A client says: "She is always responsive, solution-oriented and has complete command of, and subject matter expertise on, the topic." Chambers & Partners 2022

‘I had one contact all the way and she is Åsa Gotthardsson who responded very fast every time we had some issues. She was also very understanding and helpful when our HR Manager and President for Europe was joining our calls.’ Legal 500 2022

Åsa Gotthardsson is active on a range of employment mandates, including cases relating to terminations, misconduct and sexual harassment. One client says: "She provides fast and pragmatic advice and clarifies any issues, which makes her very easy to work with and to reach out to." Chambers & Partners 2021

Åsa Gotthardsson provides excellent legal advice. Business focussed and client oriented.‘ Åsa Gotthardsson is ranked as Next Generation Partners - Legal 500 2020

The up-and-coming Åsa Gotthardsson specialises in sensitive investigations and disputes, including terminations, misconduct and sexual harassment cases. One client describes her as "business-oriented," and praises her "great client focus and brilliant knowledge of Swedish employment law." - Chambers & Partners 2020

Åsa Gotthardsson  is reported to be "excellent at work environment and labour law" by one source, who adds: "She provides solid advice and you can really trust her judgement." She enters the rankings this year backed by enthusiastic client praise for her skilful handling of a substantial caseload embracing investigations, terminations and trade union negotiations. - Chambers & Partners 2019

Utbildning

 • Stockholms universitet, jur kand, 2005

Erfarenhet

 • Secondment Swedbank AB, september 2010 – juni 2011
 • Länsrättsnotarie, 2006-2007
 • Lärarnas Riksförbund, jurist, 2005

Utmärkelser

Uppdrag

Uppdrag 15 juni 2022

Vinge har företrätt King i samband med förvärv av Peltarion AB

Vinge har företrätt King i samband med förvärv av leverantören av operationella AI-plattformar, Pelt…

Uppdrag 10 juni 2022

Vinge företräder Trill Impact och ID North i samband med förvärv av Pulsen Integrations IAM-verksamhet

Vinge företräder Trill Impact och dess portföljbolag ID North i samband med förvärvet av Pulsen Inte…

Uppdrag 1 februari 2022

Vinge biträder Lassila & Tikanoja vid förvärv av aktier i SVB

Vinge har biträtt finska Lassila & Tikanoja vid förvärv av 70% av aktierna i Sand & Vattenbläst i Ty…

Uppdrag 23 december 2021

Vinge har företrätt IBM Sweden

Vinge har företrätt IBM Sweden i samband med att bolaget, som en del av den globala avknoppningen, s…

Uppdrag 25 oktober 2021

Vinge företräder Trill Impact vid förvärv av Arctic Group AB med dotterbolag

Vinge företräder Trill Impact vid förvärv av Arctic Group AB med dotterbolag (”Arctic Group”).

Uppdrag 25 oktober 2021

Vinge företräder Trill Impact vid förvärv av ID North AB

Vinge företräder Trill Impact vid förvärv av ID North AB (”ID North”).

Uppdrag 13 oktober 2021

Vinge företräder Beijer Byggmaterial i förvärvet av Sotenäs Trävaru

Vinge företräder Beijer Byggmaterial AB i samband med förvärvet av Sotenäs Trävaru AB. Sotenäs Träva…

Uppdrag 8 september 2021

Vinge företräder Amundi i samband med förvärv av Lyxor Asset Management från Société Générale för 825 miljoner euro

Vinge företräder Amundi, en del av Crédit Agricole-koncernen, i samband med dess förvärv av Lyxor fr…

Uppdrag 10 juni 2021

Vinge biträder Tengbom vid förvärv av MAF Arkitektkontor

Vinge har biträtt Tengbom vid förvärv av MAF Arkitektkontor, som efter Tengbom är Sveriges näst älds…

Uppdrag 20 april 2021

Vinge biträder vid försäljning av Elektrosignal

Vinge har biträtt aktieägarna i Elektrosignal Invest Sthlm AB, verksamt inom kritisk infrastruktur,…

Uppdrag 15 april 2016

Vinge företräder Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden samt deras portföljbolag Norrporten AB (publ) i samband med en exitprocess

Vinge företräder Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden samt deras portföljbolag Norrporten AB (publ)…

Nyhet

Skador vid arbete hemifrån ansågs inte vara arbetsskador – HFD mål nr 441-22 och 3375-22
Nyhet 29 juni 2023

Skador vid arbete hemifrån ansågs inte vara arbetsskador – HFD mål nr 441-22 och 3375-22

Två arbetstagare drabbades av tandskador i samband med att de arbetade hemifrån och uppsökte vård. D…

Arbetstagarsidan har påstått att uppsägningshandling är förfalskad. AD har bland annat uttalat sig om bevisbördan – AD 2023 nr 18
Nyhet 29 juni 2023

Arbetstagarsidan har påstått att uppsägningshandling är förfalskad. AD har bland annat uttalat sig om bevisbördan – AD 2023 nr 18

Svenska Byggnadsarbetareförbundet väckte talan i Arbetsdomstolen och begärde skadestånd för sin medl…

Anställda i företagsledande ställning och lagen (1982:80) om anställnings-skydd
Nyhet 29 juni 2023

Anställda i företagsledande ställning och lagen (1982:80) om anställnings-skydd

Huvudregeln är att lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) ska tillämpas på samtliga anställnin…

Intensiva förhandlingar under avtalsrörelsen 2023 har resulterat i ett rekordhögt märke
Nyhet 29 juni 2023

Intensiva förhandlingar under avtalsrörelsen 2023 har resulterat i ett rekordhögt märke

Under avtalsrörelsen 2023 har arbetsgivarorganisationer och fackförbund omförhandlat ca 450 olika ko…

Vild strejk – lokförare stämda av arbetsgivaren
Nyhet 29 juni 2023

Vild strejk – lokförare stämda av arbetsgivaren

Lokförare inom Stockholms pendeltåg har stämts av sin arbetsgivare på grund av att lokförarna gick u…

Tidöpartierna föreslår höjt lönekrav för arbetstillstånd
Nyhet 29 juni 2023

Tidöpartierna föreslår höjt lönekrav för arbetstillstånd

Den 4 maj 2023 presenterade Tidöpartierna förslaget att inkomstgränsen för att erhålla arbetstillstå…

Sverige stödjer dansk ogiltighetstalan av EU:s minimilönedirektiv
Nyhet 29 juni 2023

Sverige stödjer dansk ogiltighetstalan av EU:s minimilönedirektiv

Mot bakgrund av att Regeringen önskar värna den svenska modellen där löner förhandlas mellan arbetsm…

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide 2023
Nyhet 17 mars 2023

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide 2023

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Part…

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret
Nyhet 30 november 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i f…

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla
Nyhet 30 november 2022

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att…

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster
Nyhet 30 november 2022

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör a…

Ovanligt få domar från Arbetsdomstolen under 2022
Nyhet 30 november 2022

Ovanligt få domar från Arbetsdomstolen under 2022

Under hösten har domar och beslut från Arbetsdomstolens lyst med sin frånvaro, endast ett fåtal doma…

Gränsdragningen mellan tjänstemän och arbetare AD 2022 nr 23
Nyhet 30 november 2022

Gränsdragningen mellan tjänstemän och arbetare AD 2022 nr 23

Inom svensk lagstiftning delas inte arbetstagare in i kategorier av arbetare och tjänstemän. Det är…

Foodora-bud – anställd eller bemanningsanställd? AD 2022 nr 45
Nyhet 30 november 2022

Foodora-bud – anställd eller bemanningsanställd? AD 2022 nr 45

Rättsfallet handlar om huruvida ett mopedbud som utförde arbete för Foodora och tidigare haft en vis…

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och krav på utrustning vid hemarbete
Nyhet 30 november 2022

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och krav på utrustning vid hemarbete

Med fortsatt distansarbete aktualiseras frågan om hur långt arbetsgivarens ansvar avseende arbetsmil…

EU inför direktiv om tillräckliga minimilöner
Nyhet 25 oktober 2022

EU inför direktiv om tillräckliga minimilöner

Den 14 september i år röstade Europaparlamentet ja till direktiv om minimilöner. Direktivet har som…

Balansdirektivet – EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
Nyhet 25 oktober 2022

Balansdirektivet – EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

I juni 2019 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd det så kallade Work-life Balance Dir…

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
Nyhet 25 oktober 2022

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Arbetskraftsinvandringen till Sverige är viktig för företag som växer och den bidrar till att stärka…

Gig-bolag är inte att betrakta som arbetsgivare enligt Arbetsmiljöverket
Nyhet 25 oktober 2022

Gig-bolag är inte att betrakta som arbetsgivare enligt Arbetsmiljöverket

På engelska används ordet ”gig” som slangord för en spelning eller ett framträdande och har sitt urs…

Visselblåsarlagen – sista-datum för inrättande av rapporteringskanaler för vissa bolag passerat
Nyhet 25 oktober 2022

Visselblåsarlagen – sista-datum för inrättande av rapporteringskanaler för vissa bolag passerat

Senast den 17 december 2023 måste företag med 50-249 anställda ha rapporteringskanaler för visselblå…

Inkomsttak införs i tjänstepensionen och åldersgränserna höjs
Nyhet 25 oktober 2022

Inkomsttak införs i tjänstepensionen och åldersgränserna höjs

I företag med kollektivavtal med koppling till Svenskt Näringsliv omfattas privatanställda tjänstemä…

Uppsägning av arbetstagare med funktionsnedsättning var sakligt grundad och inte diskriminerande AD 2022 nr 34
Nyhet 25 oktober 2022

Uppsägning av arbetstagare med funktionsnedsättning var sakligt grundad och inte diskriminerande AD 2022 nr 34

En arbetstagare med multipel skleros (MS) har sagts upp eftersom arbetsgivaren ansåg att hon, på gru…

Tvåmånadersregelns tillämplighet vid uppsägning av tillsvidareanställd expeditionsvakt p.g.a. perdurerande förhållanden AD 2022 nr 35
Nyhet 25 oktober 2022

Tvåmånadersregelns tillämplighet vid uppsägning av tillsvidareanställd expeditionsvakt p.g.a. perdurerande förhållanden AD 2022 nr 35

En expeditionsvakt, vars anställning var beroende av att han hade ett förordnande som ordningsvakt,…

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen
Nyhet 1 juli 2022

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 20…

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring
Nyhet 1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraf…

Arbetsrätten och beredskapen vid krig
Nyhet 1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det fi…

Deltidsbrandmän har företrädesrätt till utökad tjänstgöringsgrad
Nyhet 1 juli 2022

Deltidsbrandmän har företrädesrätt till utökad tjänstgöringsgrad

Fyra brandmän i beredskap anmälde till sin arbetsgivare, ett räddningstjänstförbund, att de ville ha…

Svenska Hamnarbetarförbundets varsel om blockad mot fartyg med rysk anknytning har förklarats olovlig i beslut från Arbetsdomstolen AD 2022 nr 33
Nyhet 1 juli 2022

Svenska Hamnarbetarförbundets varsel om blockad mot fartyg med rysk anknytning har förklarats olovlig i beslut från Arbetsdomstolen AD 2022 nr 33

Svenska Hamnarbetarförbundet har vid två tillfällen varslat om blockad mot fartyg till och från Ryss…

Förändring i lagen om anställningsskydd och andra arbetsrättsliga lagar
Nyhet 1 juli 2022

Förändring i lagen om anställningsskydd och andra arbetsrättsliga lagar

De senaste åren har modernisering och reformering av svensk arbetsrätt varit ständigt aktuella ämnen…

Arbetsrättslig reglering avseende frivilliga inom Hemvärnet
Nyhet 31 maj 2022

Arbetsrättslig reglering avseende frivilliga inom Hemvärnet

Till följd av den senaste tidens händelseutveckling i vår omvärld och ökat fokus på Sveriges säkerhe…

Nya regler om arbetsgivares informationsskyldighet och parallella anställningar
Nyhet 31 maj 2022

Nya regler om arbetsgivares informationsskyldighet och parallella anställningar

I mars 2022 presenterade regeringen förslag på nya regler om utökad informationsskyldighet avseende…

Skatteverket har tagit över hanteringen av stöd vid korttidsarbete
Nyhet 31 maj 2022

Skatteverket har tagit över hanteringen av stöd vid korttidsarbete

Under pandemin har många bolag erhållit statligt stöd för lönekostnader kopplade till korttidsarbete…

Konkurrerande kollektivavtal AD 2022 nr 12
Nyhet 31 maj 2022

Konkurrerande kollektivavtal AD 2022 nr 12

Ett bolag (Bolaget) var bundet av två konkurrerande kollektivavtal, vilka tecknats vid olika tidpunk…

Avskedande av anställd med funktionsnedsättning ogiltigförklarades AD 2022 nr 15
Nyhet 31 maj 2022

Avskedande av anställd med funktionsnedsättning ogiltigförklarades AD 2022 nr 15

En manlig arbetstagare med en medfödd funktionsnedsättning avskedades från sin anställning hos Samha…

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners
Nyhet 13 april 2022

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Cha…

Visselblåsning – fånga upp interna oegentligheter
Nyhet 23 mars 2022

Visselblåsning – fånga upp interna oegentligheter

Den nuvarande visselblåsarlagstiftningen utökas inom kort att med ett antal nya krav. Företag med 50…

Uppsägning av statlig tjänsteman efter beslut om att neka godkännande av säkerhetskontroll ogiltigförklaras
Nyhet 17 mars 2022

Uppsägning av statlig tjänsteman efter beslut om att neka godkännande av säkerhetskontroll ogiltigförklaras

Efter att en tjänsteman på Migrationsverket avböjt ett erbjudande om omplacering till en icke-säkerh…

Ny statlig utredning presenterad – ändringar i diskrimineringslagen på gång?
Nyhet 17 mars 2022

Ny statlig utredning presenterad – ändringar i diskrimineringslagen på gång?

I början av december 2021 presenterades utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskrimineri…

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner
Nyhet 17 mars 2022

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen ställer krav på verksamheter oc…

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021
Nyhet 17 mars 2022

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller sedan år 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamh…

Vad finns det för möjligheter för arbetsgivare att säga upp personal i samband med en verksamhetsövergång?
Nyhet 17 mars 2022

Vad finns det för möjligheter för arbetsgivare att säga upp personal i samband med en verksamhetsövergång?

Utgångspunkten inom svensk arbetsrätt är att arbetsgivare har en vidsträckt rätt att bestämma över s…

Avskedande av lagermedarbetare ogiltigförklaras
Nyhet 17 mars 2022

Avskedande av lagermedarbetare ogiltigförklaras

En lagerarbetare har avskedats då denne, enligt arbetsgivaren, vid flera tillfällen har medverkat ti…

Högsta domstolens beslut, Mål nr Ö 2343-18
Nyhet 17 mars 2022

Högsta domstolens beslut, Mål nr Ö 2343-18

En passagerare som tvingats genomgång en extra säkerhetskontroll och därefter avvisats från flygplan…

Visselblåsning, internutredning och compliancerisker
Nyhet 15 mars 2022

Visselblåsning, internutredning och compliancerisker

Vi erbjuder nu en seminarieserie i tre delar, där du guidas genom den nya visselblåsarlagen, internu…

Krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Nyhet 17 december 2021

Krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Sedan den första december kan anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar krä…

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs
Nyhet 17 december 2021

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs

Regeringen har föreslagit att de tidigare tillfälliga reglerna om slopad karensdag och undantag från…

LO ändrar inställning i LAS-frågan
Nyhet 17 december 2021

LO ändrar inställning i LAS-frågan

Efter intensiva förhandlingar träffade stora delar av arbetsmarknadens parter i slutet av 2020 en pr…

EU håller omröstning om minimilöner
Nyhet 17 december 2021

EU håller omröstning om minimilöner

EU-kommissionen har presenterat förslag till direktiv om minimilöner respektive förslag till direkti…

Kommun inför krav på vaccinationsintyg vid nyanställning inom vård och omsorg
Nyhet 17 december 2021

Kommun inför krav på vaccinationsintyg vid nyanställning inom vård och omsorg

Växjö kommun har beslutat att införa vaccinationskrav för alla som får nya anställningar inom den ko…

Skillnaden mellan otillåten kvittning och tillåten korrigering av preliminär löneutbetalning
Nyhet 17 december 2021

Skillnaden mellan otillåten kvittning och tillåten korrigering av preliminär löneutbetalning

En arbetsgivare gjorde ett avdrag från en arbetstagares slutlön motsvarande nästan en hel månadslön…

Omplacering av dömd åklagare tillåten trots nya arbetsuppgifter
Nyhet 17 december 2021

Omplacering av dömd åklagare tillåten trots nya arbetsuppgifter

Efter att en åklagare dömts för brott beslutade arbetsgivaren att han inte skulle utföra operativa a…

När är omplaceringen i själva verket ett beslut om uppsägning eller avsked? – Den anställdes arbetsskyldighet som den yttersta gränsen för arbetsgivarens omplaceringsrätt.
Nyhet 17 december 2021
Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen
Nyhet 10 november 2021

Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen

I samband med höstens minskade smittspridning av covid-19 och återgång till kontorsarbete har frågan…

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning
Nyhet 10 november 2021

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som…

Arbetsdomstolen godtar särbehandling pga. ålder med hänsyn till äldres ökade behov av vila
Nyhet 10 november 2021

Arbetsdomstolen godtar särbehandling pga. ålder med hänsyn till äldres ökade behov av vila

En arbetsgivare och en anställd som fyllt 60 år kom överens om att den anställde skulle fortsätta me…

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör
Nyhet 10 november 2021

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör

Som vi vid tidigare har rapporterat om har stödet vid korttidsarbete under pandemin sedan början av…

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen
Nyhet 10 november 2021

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen

Arbetstagare förväntas återvända till kontoren under hösten, men fortsatta möjligheter till distansa…

Dataskydd hindrar inte arbetsgivare att lämna ut personuppgifter under kollektivavtal
Nyhet 10 november 2021

Dataskydd hindrar inte arbetsgivare att lämna ut personuppgifter under kollektivavtal

Arbetsdomstolen fann i en dom från maj i år (AD 2021 nr 23) att en arbetsgivare var skadeståndsskyld…

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober
Nyhet 10 november 2021

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober

Den 1 oktober återinfördes arbetsgivares möjligheter att begära sjukintyg från frånvarande personal.

Har arbetsgivaren rätt att kräva vaccinering?
Nyhet 14 september 2021

Har arbetsgivaren rätt att kräva vaccinering?

I och med återgången till kontorsarbete har frågan om anställdas vaccinering blivit högaktuell. Mång…

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma
Nyhet 15 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet a…

Oklart avskedande drabbar arbetsgivaren
Nyhet 15 juni 2021

Oklart avskedande drabbar arbetsgivaren

Arbetsdomstolen förtydligar i en dom (AD 2021 nr 14) att om en arbetsgivare har haft grundad anledni…

Regeringen föreslår en justerad beräkning av bilförmån
Nyhet 15 juni 2021

Regeringen föreslår en justerad beräkning av bilförmån

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till att ändra schablonbeloppet som…

HFD meddelar prövningstillstånd avseende jämförelsemånad vid korttidsarbete
Nyhet 15 juni 2021

HFD meddelar prövningstillstånd avseende jämförelsemånad vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, på begäran av Tillväxtverket, meddelat prövningstillstånd i…

Förlängda åtgärder med anledning av covid-19
Nyhet 15 juni 2021

Förlängda åtgärder med anledning av covid-19

Som vi tidigare rapporterat om i nyhetsbrevet har regeringen vidtagit diverse åtgärder för att minsk…

Ändringar i LAS (Ds 2021:17) en reformerad arbetsrätt
Nyhet 15 juni 2021

Ändringar i LAS (Ds 2021:17) en reformerad arbetsrätt

Som vi tidigare har berättat om har stora delar av arbetsmarknadens parter träffat en principöverens…

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål
Nyhet 11 juni 2021

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål

EU-domstolen klargör i en ny dom att den som anser sig ha blivit diskriminerad har rätt att få en do…

Arbetsrättspodden # 40 Uppsägningsbeskedet
Nyhet 2 juni 2021

Arbetsrättspodden # 40 Uppsägningsbeskedet

Nästan alla arbetsgivare behöver någon gång lämna över ett uppsägningsbesked. Och det är viktigt att…

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.
Nyhet 11 maj 2021

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.

Som vi berättande om i vårt förra nyhetsbrev har den nya tillfälliga lagen om korttidsstöd trätt i k…

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin
Nyhet 11 maj 2021

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin

Regeringen har, med anledning av pandemin, antagit en rad åtgärder på socialförsäkringsområdet som b…

Ny kartläggning av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin
Nyhet 11 maj 2021

Ny kartläggning av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin

Arbetsmiljön har förändrats för många arbetstagare under pandemin, till stor del på grund av Folkhäl…

Skadeståndsberäkning i mål om företagshemligheter
Nyhet 11 maj 2021

Skadeståndsberäkning i mål om företagshemligheter

Två affärskompanjoner startade tillsammans en verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Verksa…

Fråga om bevisbördan för ett överenskommet arbetstidsmått
Nyhet 11 maj 2021

Fråga om bevisbördan för ett överenskommet arbetstidsmått

I rättsfallet konstaterar Arbetsdomstolen att arbetsgivare, som enligt lag är skyldig att föra perso…

Provanställning – hur lång får den egentligen vara och vad bör arbetsgivare tänka på?
Nyhet 11 maj 2021

Provanställning – hur lång får den egentligen vara och vad bör arbetsgivare tänka på?

Provanställning är en form av tidsbegränsad anställning som syftar till att ge arbetsgivaren en möjl…

Arbetsrättspodden # 38 Distansarbete
Nyhet 22 april 2021

Arbetsrättspodden # 38 Distansarbete

Var ska arbetet utföras när pandemin är över, på kontoret eller i hemmet? Välkommen till Arbetsrätts…

Arbetsrättspodden # 37 – Verksamhetsövergång
Nyhet 30 mars 2021

Arbetsrättspodden # 37 – Verksamhetsövergång

Verksamhetsövergång är ett område inom arbetsrätten som kan upplevas som snårigt, då det är omgärdat…

Vinge topprankat av Chambers & Partners inom tio verksamhetsområden
Nyhet 19 mars 2021

Vinge topprankat av Chambers & Partners inom tio verksamhetsområden

Ett stort tack till alla er klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers årliga r…

Domar och korttidspermittering
Nyhet 10 mars 2021

Domar och korttidspermittering

Sedan april förra året har bolag som drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter till följd av co…

Ny arbetsmiljöstrategi från regeringen har kommit
Nyhet 10 mars 2021

Ny arbetsmiljöstrategi från regeringen har kommit

I november förra året träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark arbetsmarknadens parter i ett dig…

LAS-förhandlingarna tar en ny vändning - IF Metall och Kommunal ansluter sig till partsöverenskommelsen om LAS
Nyhet 10 mars 2021

LAS-förhandlingarna tar en ny vändning - IF Metall och Kommunal ansluter sig till partsöverenskommelsen om LAS

Den 4 december 2020 meddelade fackförbunden IF Metall och Kommunal att de anslutit sig till partsöve…

Rätt att säga upp handläggare med autism – AD 2020 nr 58
Nyhet 10 mars 2021

Rätt att säga upp handläggare med autism – AD 2020 nr 58

En domstolshandläggare med autism och dyslexi begärde mer anpassning på jobbet. Arbetsgivaren sa upp…

Ingen förhandlingsskyldighet vid beslut om hemarbete – AD 2020 nr 65
Nyhet 10 mars 2021

Ingen förhandlingsskyldighet vid beslut om hemarbete – AD 2020 nr 65

Arbetsgivaren, ett pastorat, lämnade ett besked om den anställdes möjligheter att arbeta hemma och o…

Kommissionens förslag till minimilöner i EU:s medlemsstater – hur påverkas den svenska kollektivavtalsmodellen?
Nyhet 10 mars 2021

Kommissionens förslag till minimilöner i EU:s medlemsstater – hur påverkas den svenska kollektivavtalsmodellen?

Den 28 oktober 2020 lade Europeiska kommissionen (kommissionen) fram ett förslag till ett EU-direkti…

Arbetsrättspodden # 30 – Anställd eller konsult?
Nyhet 18 november 2020

Arbetsrättspodden # 30 – Anställd eller konsult?

Konsultupplägg riskerar ibland att bli alltför likt ett anställningsförhållande, och om något går fe…

Arbetsrättspodden # 27 – Sant eller falskt – arbetsrättsliga myter
Nyhet 21 oktober 2020

Arbetsrättspodden # 27 – Sant eller falskt – arbetsrättsliga myter

”Det är omöjligt att säga upp en anställd i Sverige.” ”Three strikes and you’re out!” ”En provanstäl…

Options for employers to consider during the Covid-19 crisis to reduce labour costs
Nyhet 15 maj 2020

Options for employers to consider during the Covid-19 crisis to reduce labour costs

The outbreak of Covid-19 continues to have a material negative effect on a large number of companies…

Arbetsrättspodden # 18 - Diskriminering
Nyhet 16 april 2020

Arbetsrättspodden # 18 - Diskriminering

Att diskriminering inte får förekomma är något i princip alla håller med om. Detta till trots föreko…

Ny säsong av Arbetsrättspodden
Nyhet 22 januari 2020

Ny säsong av Arbetsrättspodden

Välkommen till en ny säsong av Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR‑ och personalrel…

Nytt avsnitt av Arbetsrättspodden
Nyhet 30 oktober 2019

Nytt avsnitt av Arbetsrättspodden

I den här veckans avsnitt av Arbetsrättspodden diskuterar vi rehabilitering. Vilket ansvar har du so…

Anställning & förmåner: Djupdykning i chefers behörighet och möjlighet att träffa överenskommelser
Nyhet 3 juni 2019

Anställning & förmåner: Djupdykning i chefers behörighet och möjlighet att träffa överenskommelser

I maj månads arbetsrättsliga nyhetsbrev gör vi en djupdykning i chefers behörighet. Artikeln utgår f…

Anställning & förmåner: Djupdykning i regeringens lagförslag om att stärka fredsplikten
Nyhet 28 mars 2019

Anställning & förmåner: Djupdykning i regeringens lagförslag om att stärka fredsplikten

I mars månads arbetsrättsliga nyhetsbrev Anställning & Förmåner gör vi en djupdykning i regering…

Anställning & förmåner: Fördjupning i arbetsgivarens skyldighet till rehabiliteringsplan
Nyhet 13 februari 2019

Anställning & förmåner: Fördjupning i arbetsgivarens skyldighet till rehabiliteringsplan

I årets första nyhetsbrev redogör vi för arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet och fördjupar oss…

Vinge bästa advokatbyrån för kvinnliga affärsjurister
Nyhet 15 juni 2018

Vinge bästa advokatbyrån för kvinnliga affärsjurister

För sjätte gången – femte gången i rad – tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som…

Vinge årets byrå inom Arbetsrätt
Nyhet 1 december 2017

Vinge årets byrå inom Arbetsrätt

För tredje gången har Vinge blivit utsedd till Årets arbetsrättsliga byrå av Blendow Group. Fredrik…

Tre nya delägare till Stockholm
Pressmeddelande 3 juli 2017

Tre nya delägare till Stockholm

Tre nya delägare har valts in till Vinges Stockholmskontor med tillträde den 1 januari 2018.

AIFMD - ny lag som rör förvaltare av alternativa investeringsfonder
Nyhet 23 maj 2013

AIFMD - ny lag som rör förvaltare av alternativa investeringsfonder

Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli. Vinge har…