Nyhet

Vinges Dude Diligence nominerad som bästa reklam om jämställdhet

8 december 2023 Hållbarhet/ESG Om byrån

100 Wattaren är en tävling i de bästa kommunikationsinsatserna under året. I år har Vinges Dude Diligence blivit nominerade i kategorin 100-fattaren tillsammans med flera andra initiativ. Vinnarna utses vid en ceremoni den 8 februari nästa år. Bakom den kommunikativa delen av Dude Diligence står kommunikationsbyrån +1.

Det här är andra gången som Vinges Dude Diligence uppmärksammas som en bra åtgärd för ökad jämställdhet i advokatbranschen.

Financial Times nominerade tidigare i år Vinge för initiativet Dude Diligence i utmärkelsen Innovative Lawyer Awards Europe 2023. FT Innovative Lawyer syftar till att lyfta byråer som med innovation vägleder klienten mot en mer hållbar och agil verksamhet. Vinge nominerades i kategorin Responsible Businesses in Europe, där man lyfter Vinges arbete för ökad jämställdhet och inkludering.

– Det här känns verkligen kul och jag tar det som ett bevis på att vår Dude Diligence uppmärksammas och gör nytta för en ökad jämställdhet, säger Maria-Pia Hope, vd Vinge.

Initiativet har även inspirerat andra ledande nordiska advokatbyråer att införa Dude Diligence.

Som första svenska advokatbyrå satte Vinge 2014 målet att över en femårsperiod ha 50 procent kvinnor bland nyinvalda delägare. Sedan 2020 har 57 procent av Vinges nyinvalda delägare varit kvinnor, och 28 procent av våra delägare är idag kvinnor.

Maria-Pia Hope:
"All forskning visar att företag som är jämställda i sina seniora led är mer framgångsrika. För min del har det alltid varit naturligt att driva frågan om jämställdhet på Vinge. Varje dag hjälper vi våra klienter med uppköp, försäljningar och samgåenden och som marknadsledare inom M&A vill vi erbjuda konkreta verktyg som kan bidra till jämställdhet i näringslivet. Med Dude Diligence vill vi erbjuda konkreta verktyg i vår kärnaffär för att aktivt bidra till ett mer jämställt näringsliv."

Dude Diligence är ett tillägg i due diligence-processen, och syftar till att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden. Vinge lanserade initiativet under våren 2022. Syftet med Dude Diligence är att ge klienter ett förbättrat beslutsunderlag kring hur bolag är rustade för framtiden ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. Hittills under 2023 har vi anlitats i över 100 transaktioner med ett sammanlagt transaktionsvärde på ca 25 miljarder EUR. Det gör Vinge till den byrå som gjort flest och störst transaktioner på den svenska marknaden under året. Vinge tog nyligen emot utmärkelsen årets svenska M&A-byrå 2023 vid Mergermarket European M&A Awards i London.

Bakgrund 100-fattaren – en kategori inom 100W

100-wattaren är en tävling i mätbara resultat på kommunikationsinsatser. Tävlingen har arrangerats sedan 1990 och belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt för uppdragsgivaren.

I 100-fattaren tävlar bidrag som genom kommunikations- och/eller kampanjaktiviteter bidragit till ett mer hållbart samhälle. Med hållbart menar vi bidragit till en positiv effekt för planeten, samhället och företaget. Det är positivt om man tydligt kan koppla kommunikationen till något av FNs Globala mål (SDG, Sustainable Development Goals). Bidraget ska kunna visa på hur aktiviteten bidrar till företagets hållbarhetsmål samt affärsmål. Kommunikationsinsatsen ska ha varit aktiv under perioden 2020-2023. Vinnarna i 2023 års tävling presenteras på 100-wattarens gala på Stadshuset torsdag den 8 februari 2024.

 

Läs mer om Dude Diligence här