Nyhet Vinge uppmärksammar Anti-Counterfeiting

10 juni 2020

Den 10 juni uppmärksammas World Anti-Counterfeiting Day för att lyfta de samhällsproblem som produktförfalskningar skapar i ett vidare perspektiv. För att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen och motverka produktförfalskningar och piratkopior har Vinge inrättat ett sömlöst erbjudande där vi bistår med specialister inom hela kedjan av immaterialrätt, straffrätt och processrätt.

Den 10 juni uppmärksammas World Anti-Counterfeiting Day för att sätta fokus på den påverkan som immaterialrättsliga intrång och tillverkning av produktförfalskningar och piratkopiering orsakar i ett samhällsperspektiv.

För att på bästa sätt bistå våra klienter vid såväl immaterialrättsliga intrång som förebyggande Anti-Counterfeit-arbete har Vinge inrättat en tjänst som sömlöst tillhandahåller specialister inom hela kedjan av immaterialrätt, straffrätt och processrätt. Genom att tillhandahålla expertteam omfattande samtliga områden som aktualiseras vid ett intrång, t.ex. genom samverkan mellan Vinges immaterialrättsexperter och egna straffrättsliga experter som bistår med säkerställande av bevisning, gör vi det möjligt för våra klienter att med högsta effektivitet tillvarata sina rättigheter.

Vi bistår med bevakning av varumärkes- och designrättigheter inom de regioner som står i fokus. I händelse av ett ingripande agerar vi omgående utifrån klientens önskemål och med den expertis som situationen fordrar.

Produkter som återfinns bland förfalskningar och piratkopior återfinns i en mängd branscher, exempelvis läkemedel, livsmedel, kosmetika, kläder och elektronik. Medan de verksamheter som arbetar i en regulatorisk verksamhet följer gängse lagar och regler, verkar den som framställer förfalskningar och piratkopior på samhällets skuggsida. Tillverkningen av dessa produkter påverkar därför såväl skatteintäkter som arbetstillfällen negativt i berörda regioner, är ett led i penningtvätt och har även negativ påverkan på miljö och arbetsförhållanden.

För mer information om Vinges Anti-Counterfeit-arbete, se följande artikel i World Trademark Review.

Kontakt:

Anette Henrysson
Head of IP Prosecution

 

Klargörande om vad som avses med ”närmast lämpliga järnvägsstation”

En vägtransport som utförts i Sverige av ett utländskt transportbolag, Samskip Sia, har ansetts vara inom ramen för en tillåten kombinerad transport genom ett avgörande från Förvaltningsrätten i Falun. Den centrala fråga i målet var hur begreppet ”närmaste lämpliga järnvägsstation” ska tolkas.
30 juni 2020

HD: upphovsrätt i Arbetsdomstolen

Om man som arbetsgivare låter inhyrd eller anställd personal producera upphovsrättsskyddade verk, såsom filmer och figurer, vem äger då rättigheterna? Charlotte Forssander beskriver i vår seminarieserie ’Highlights från HD’ en dom rörande barnprogrammet Babblarna som prövats i Arbetsdomstolen.
25 juni 2020

Arbetsrättspodden – Sommarspecial

Det har varit en omtumlande vår för de flesta verksamheter. Nya arbetsrättsliga ämnen har till följd av detta toppat listorna över vad vi får flest frågor om. Välkommen till Arbetsrättspoddens sommarspecial - podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt. Den här veckan bjuder vi på dubbla avsnitt i vårens säsongsavslutning.
24 juni 2020