Våra senaste nyheter

Nyhet

EU (i princip) överens om en EU-gemensam AI-reglering

Den 9 december 2023 nådde Rådet och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om en förordning om harmoniserade regler för AI inom EU, den s.k. AI-förordningen eller AI Act.
14 december 2023
Nyhet

Reglering av dataägarskap i AI-avtal

Under det senaste decenniet har utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) blivit allt vanligare. AI kan förändra, effektivisera och förbättra många branscher och beslutsprocesser. AI-system är dock starkt beroende av data. God datatillgång, datakvalitet och förmåga att processa stora datavolymer har avgörande betydelse för möjligheten att träna AI-systemen och för systemens förmåga att dra korrekta slutsatser. Frågan om ägande av data har därför kommit att bli en mycket viktig fråga vid förhandling av AI-relaterade avtal, d.v.s. avtal som reglerar utveckling, utnyttjande, användning och/eller licensiering av AI-baserade tekniker och tjänster.
14 september 2023
Nyhet

Per Hellström är ny expert inom konkurrensrätt

Per Hellström, erkänd jurist inom EU- och konkurrensrätt, har anslutit till Vinge som expert. Per kommer närmast från rollen som Senior Legal Director på Apple där han ansvarat för generell affärsjuridik inklusive konkurrensrätt inom Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien. Dessförinnan tillbringade Per många år som enhetschef och processförare på EU-kommissionen där han lett många högprofilerade ärenden, däribland Kommissionens ’landmark cases’ mot Microsoft.
30 augusti 2023
Nyhet

Ett steg närmare en AI-förordning – vad händer nu?

Europaparlamentet röstade onsdagen den 14 juni igenom sin ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om artificiell intelligens (AI), den s.k. AI-förordningen. Dagens beslut innebär att EU är ett steg närmare harmoniserade regler för användningen av AI inom EU. I denna artikel går vi i korthet igenom vad den föreslagna förordningen innebär och vad som händer nu.
14 juni 2023
Nyhet

Vinge utses till årets svenska advokatbyrå 2023 av Chambers & Partners

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främsta priserna en svensk advokatbyrå kan få. Vinge har tidigare tagit emot priset vid fem tillfällen, senast 2021.
26 maj 2023