Nyhet

Vinge har skrivit Sveriges bidrag om skattetvister för The Legal 500

9 november 2022

Som internationellt företag finns det risk att hamna fel i skattehanteringen när verksamheten bedrivs i olika länder. Då kan tvister med aktuella skattemyndigheter uppstå. När The Legal 500 för första gången introducerar ett dedikerat kapitel om skattetvister i sin komparativa guide är det Ulrika Bengtsson, advokat och counsel, som utsetts till att ge en förtydligad bild av det svenska skatteförfarandet.

Syftet med den nyligen publicerade The Legal 500 - Tax Disputes Comparative Guide är att erbjuda en pragmatisk översikt över vad som gäller avseende skattetvister i en mängd olika jurisdiktioner. Med specialistkompetens inom förvaltningsprocessuella regler och skatteförfarandet, i kombination med gedigen myndighetserfarenhet, är Ulrika Bengtsson den drivande kraften bakom Vinges verksamhet inom skattetvister.

”Jag är givetvis glad över att ha blivit ombedd av The Legal 500 och svarar här på ett batteri av frågor, exempelvis vad som rör ett utländskt företag som verkar i Sverige och vilka områden som sannolikt blir föremål för utmaningar och tvister framöver”,

säger Ulrika Bengtsson, som bistår Vinges multinationella klienter i omfattande och komplexa skattetvister, främst avseende svensk och internationell företagsbeskattning.

Guiden utgör en viktig karta för att undvika att hamna snett inom skatteförfarandet och kunna få en introduktion till en annan jurisdiktions regelsystem. Den belyser aktuella frågor som exempelvis vad som händer om man hamnar i tvist med en skattemyndighet, om en förlikning är möjlig, om överklaganden, samt om sanktioner. Därutöver presenteras insikter och åsikter om de vanligaste och mest aktuella frågorna i olika länder.

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022