Tim Axell

Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Örebro universitet, juristexamen, 2023

Erfarenhet

  • Uppsatspraktikant, Vinge, 2022

Uppdrag

Uppdrag 12 januari 2024

Vinge biträder Viva Media vid förvärv av ID Kommunikation

Vinge har biträtt marknadsföringsbyrån Viva Media vid förvärvet av den Malmöbaserade kommunikationsb…

Uppdrag 29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning…