Nyhet

Lovisa Jonassen i The Seat

19 januari 2024 The Seat

Nyligen var det Lovisa Jonassens, biträdande jurist i kapitalmarknadsgruppen på Stockholmskontoret, tur att sitta i The Seat. Vi tog tempen på henne och hörde hur det var.

Hur länge har du varit på plats på kontoret nu? 

Jag började i september, men jag var också sommarnotarie 2022. Det var väldigt fint att veta att du tycker om och trivs på din nya arbetsplats redan innan du börjat. 

Hur kom det sig att det blev Vinge?

Mycket hade att göra med att jag var sommarnotarie, och trivdes så bra med både Vinge och min arbetsgrupp. Jag blev framför allt positivt överraskad av att Vinge har en så positiv och familjär företagskultur, man har roligt på jobbet och kollegor hjälps åt på ett fint sätt. För mig är det också viktigt att jobba på en arbetsplats vars värderingar stämmer överens med mina egna. Jag är stolt över att jobba på en byrå som tar både jämställdhets- och mångfaldsfrågor på allvar. 

Vad var din första tanke när du fick höra att du skulle sitta i The Seat?

Jag fick veta ungefär en vecka innan, och blev väldigt glad över frågan. Och även lite nervös. Det var såklart både spänt och förväntansfullt. Väl på mötet försvann dock nervositeten, och det var både trevligt och väldigt avslappnat. 

Hur förberedde du dig inför mötet? 

Jag fick materialet inför mötet på förhand och hade också en avstämning med Maria-Pia, vår vd. Jag fick även ett antal frågor till mig som nyanställd. Här funderade jag över vad jag själv ville lyfte fram, vad som är viktigt för mig. Jag kontaktade även Samuel och Madelene som nyligen suttit i The Seat. Det gjorde att jag fick lite mer koll på hur ledningsgruppsmötet ser ut. 

Vad valde du att ta upp som dina egna frågor? 

Jag tog upp att vi har ett väldigt bra intro-program för oss som börjar på byrån, men att det också hade varit värdefullt att ha med faddrarna vid något event. Under tiden som sommarnotarie var våra faddrar ofta med, vilket gjorde att man lärde känna fler i huset. Vi diskuterade även frågan om att fördela arbete mellan arbetsgrupper.

Vad mer stod på agendan? 

En stor del av mötet handlade om olika projekt som pågår inom våra affärsstödsgrupper. Vi diskuterade även konjunkturläget, och hur det påverkar de olika kontoren och byråns klienter. Det var väldigt spännande att höra om vad som pågår på byrån och hur man hanterar konjunkturen. 

Var mötet som du hade tänkt dig?

Det var mer avslappnat! Jag var lite nervös innan, och hade nog sett framför mig att det skulle vara mer formellt. Så fort jag kom in och träffade alla släppte det dock ganska snabbt. Det var en otroligt trevlig och prestigelös stämning, där du som nyanställd får ett varmt välkomnande. 

Har du några tips till den som sitter i The Seat framöver? 

Det är väldigt spännande och trevligt att få sitta med på mötet. Förbered dig genom att gå igenom agendan och fundera på de frågor du får på förhand. Det är ett jättebra tillfälle att lyfta sådant du reflekterat över. Min upplevelse är att alla i ledningsgruppen är genuint glada över att du som nyanställd är med, och intresserade av vad du har att säga. Om du känner dig nervös inför mötet, hör gärna av dig till någon som suttit i The Seat tidigare.