Nyhet

Meet the Seat – Jasmine Elgh

3 mars 2023 The Seat Karriär

Nyligen var det Jasmine Elghs, biträdande jurist på Malmökontoret, tur att sitta i The Seat. Vi tittade in och hörde hur det var.

Hur länge har du varit på plats nu?

Jag började på Malmökontoret i september, så ett halvår nu. Här sitter jag i en grupp som hanterar bland annat publik och privat M&A, och jag jobbar även med GDPR-frågor.

Varför blev det just Vinge?

Jag läste en fördjupning i företagsförvärv, där några seniora jurister från Vinge var med som föreläsare. Kursen avslutades med ett förhandlingsspel i Vinges lokaler. Här fick jag ett väldigt gott intryck, vilket gjorde att jag gärna ville söka mig hit.

Hur förberedde du dig inför mötet?

Ungefär en vecka innan det är dags får du en agenda med ett antal frågor som du ska läsa in dig på och förbereda. Här fick jag också några specifika frågor att fundera på inför mötet.

Vad valde du att ta upp som dina frågor?

Jag valde att sätta fokus på hur vi som byrå kan använda oss av gästföreläsningar och fördjupningskurser för skapa kontakter till framtida kollegor. Fördjupningskursen i företagsförvärv är ju också skälet att jag själv fick ett så gott intryck och sökte mig till Vinge. 

Var det som du tänkt dig?

I och med att jag har flera kollegor som suttit i stolen innan, kände jag att jag hade ganska bra koll. Det är avslappnat, och verkligen inget att känna nervositet för. Det jag själv uppskattade särskilt var att det är väldigt öppna diskussioner, verkligen mer av ett samtal. 

Vad mer stod på agendan?

Vi diskuterade bland annat vårt arbete med hållbarhetsfrågor och hur vi utvecklar vårt arbete här. Vi fick också en avstämning om olika pågående projekt inom vårt affärsstöd.

Har du några tips till den som sitter i The Seat framöver?

Det är en väldigt bra chans att få lyfta tankar och idéer som just du reflekterat över. Och kul också! Här får du möjlighet att få återkoppling på ett sätt som är både konkret och ganska unikt.   

The Seat

Vi tror på att ge alla medarbetare möjlighet att växa i sitt yrke, påverka i sitt arbete och utrymme att vara sig själva. Därför låter vi en nyanställd sitta med vid varje ledningsgruppsmöte. Som en symbol för att få ta plats runt bordet tog vi fram en specialtillverkad stol.

Läs mer om The Seat