Utbildning

 • Stockholms universitet, Juristexamen, 2017
 • Stockholm Business School, kandidatexamen i företagsekonomi, 2017
 • OSACO, Effective Misconduct Investigations, London, 2020
 • SAI, SA8000 Basic Auditor Training Course, Stockholm, 2018
 • Sveriges Exportkontrollförening, Certified Export Control Manager (PDA & KM) del I-III, Stockholm, 2018
 • Penningtvätt i teori och praktik, Stockholm, 2017
 • Arabeya Arabic Language Center, Arabiska studier, Kairo, 2017
 • Accord Ecole de Langues, Franska studier, Paris, 2012

Erfarenhet

 • Advokatfirman Vinge, 2017 – 
 • CSR Sweden, Representant i Arbetsgrupp för Mänskliga Rättigheter och Anti-Korruption, 2020 – 
 • Svenska UN Global Compact Nätverket, Styrelseledamot, 2017-2018
 • Hi3g Access AB (3), Chefsjurist-trainee, 2016
 • Mannheimer Swartling, Trainee, 2016
 • Somaliland National Human Rights Commission, intern, 2014
 • Talare/föreläsare på bl.a. Business Sweden och Handelshögskolan i Stockholm på temat anti-korruption, företagande och mänskliga rättigheter, due diligence och compliance-program 
 • Rådgivare åt flertalet små, medelstora och stora bolag inom anti-korruption, företagande och mänskliga rättigheter, sanktioner och exportkontroll
 • Due diligence i relation till anti-korruption, företagande och mänskliga rättigheter, sanktioner, exportkontroll och leverantörsled i ett flertal privata respektive publika M&A transaktioner och publika noteringar
 • Biträtt ett flertal nationella och internationella företag med att skräddarsy, implementera och granska compliance-program, vilket inkluderat bl.a. genomförande av riskanalyser, upprättande av policydokument, implementering av riktlinjer samt utbildning av personal och ledning
 • Rådgivare åt ett flertal bolag i frågor rörande FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, vilket inkluderat bl.a. riskanalyser, human rights due diligence, human rights impact assessments och upprättande av policydokument
 • Genomfört utredningar i syfte att kartlägga misstanke om mutbrott
 • Biträtt klienter i frågor rörande exportkontroll och sanktioner, både i förhållande till produkter med dubbla användningsområden (PDA) och krigsmateriel (KM)
 • Rådgivare åt myndigheter avseende sociala krav i offentlig upphandling, vilket inkluderat bl.a. genomförande av riskanalyser och workshops

Övriga meriter

 • Styrelseordförande, Folkets Husby (Folkets Hus och Parker), 2017 - 2020
 • Styrelseledamot, The Global Village, 2016-2017
 • Förtroendeuppdrag, Rädda Barnen, 2013-2014

Omnämnanden

Hayaat Ibrahim har blivit utsedd till "Supertalang" av "Veckans Affärer" 2017.

Hayaat Ibrahim har blivit utsedd till Årets Student av Universum 2016.