Uppdrag

Vinge biträdde Lifco med MTN-program

Vinge har biträtt Lifco AB i samband med upprättandet av ett MTN-program med en ram om 3 miljarder k…

2 december 2019

Vinge biträdde Lifco i obligationsemission

Lifco AB (publ) har emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1.750 miljoner kronor m…

2 maj 2018

Vinge har biträtt aktieägarna i Holmbergs Safety System Holding AB

Vinge har biträtt aktieägarna i Holmbergs Safety System Holding AB i samband med deras försäljning a…

10 augusti 2017