Erik Gabrielson

Delägare Advokat
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Franska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, jur kand, 1989

Uppdrag

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträdde Lifco med MTN-program

Vinge har biträtt Lifco AB i samband med upprättandet av ett MTN-program med en ram om 3 miljarder k…

Uppdrag 2 maj 2018

Vinge biträdde Lifco i obligationsemission

Lifco AB (publ) har emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1.750 miljoner kronor m…

Uppdrag 10 augusti 2017

Vinge har biträtt aktieägarna i Holmbergs Safety System Holding AB

Vinge har biträtt aktieägarna i Holmbergs Safety System Holding AB i samband med deras försäljning a…