Nyhet

Vinges Dude Diligence vinner pris

8 februari 2024 Om byrån Utmärkelser

Vinges kampanj Dude Diligence, med syfte att öka jämställdheten i näringslivet, tog under torsdagskvällen emot utmärkelsen 50-fattaren i kategorin 100-fattaren i Sveriges Annonsörers tävling 100 Wattaren.

”Vi är stolta över att Dude Diligence uppmärksammas och ser utmärkelsen som ett kvitto på att Vinge är med och bidrar till ett mer hållbart näringsliv. Som landets ledande M&A-rådgivare hoppas vi att med Dude Diligence bistå våra klienter genom att erbjuda konkreta verktyg som kan bidra till jämställdhet i näringslivet”, säger Maria-Pia Hope, managing partner på Vinge.

Dude Diligence är ett tillägg i due diligence-processen, och syftar till att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden. Initiativet lanserades under våren 2022 med syftet att ge klienter ett förbättrat beslutsunderlag kring hur bolag är rustade för framtiden ur ett jämställdhetsperspektiv. Initiativet har även inspirerat andra ledande nordiska advokatbyråer att införa Dude Diligence. Bakom den kommunikativa delen av Dude Diligence står kommunikationsbyrån +1.

Mer om Dude Diligence

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. Under 2023 anlitades Vinge i 113 transaktioner med ett sammanlagt transaktionsvärde på cirka 275 miljarder kronor. Det gör Vinge till den byrå som gjort flest och störst transaktioner på den svenska marknaden under året.  

Vinge satte som första svenska advokatbyrå 2014 målet att över en femårsperiod ha 50 procent kvinnor bland nyinvalda delägare. Sedan 2020 har 57 procent av Vinges nyinvalda delägare varit kvinnor, och 28 procent av våra delägare är idag kvinnor. 

Så arbetar Vinge med jämställdhet

Mer om priset

100-wattaren är en tävling i mätbara resultat på kommunikationsinsatser och arrangeras av Sveriges Annonsörer. Tävlingen har arrangerats sedan 1990 och belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt för uppdragsgivaren.

I kategorin 100-fattaren tävlar bidrag som genom kommunikations- och/eller kampanjaktiviteter bidragit till ett mer hållbart samhälle. Med hållbart menas bidragit till en positiv effekt för planeten, samhället och företaget. Bidraget ska kunna visa på hur aktiviteten bidrar till företagets hållbarhetsmål samt affärsmål. Kommunikationsinsatsen ska ha varit aktiv under perioden 2020-2023.

Läs mer om priset här