Fastigheter

Våra cirka 30 fastighetsrättsjurister företräder såväl svenska som internationella fastighetsbolag, traditionella industriföretag, myndigheter och kommuner.

Bland våra klienter märks också flera internationella investeringsfonder samt banker, försäkringsbolag och andra finansiella institutioner. 

Vår rådgivning omfattar bland annat

  • köp och försäljning av enskilda fastigheter eller bolagiserade fastighetsbestånd
  • exploatering
  • kommersiell hyresrätt
  • joint ventures
  • fastighetsfinansiering samt
  • fondstrukturer och relaterade skattefrågor

Vår samlade expertis

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

Strengths One source says that the team is "committed and accommodating," adding: "As a client, you always feel prioritised. "Another client pinpoints the team's "excellent commercial awareness and high focus on the business side of matters. 

- Chambers & Partners 2020

Relaterat

Regeringen aviserar om kommande lagändringar för effektivisering av detaljplaneprocessen

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 uttalat en avsikt om att utöka möjligheterna till en p…
26 oktober 2020

Ska en beställare bereda en entreprenör möjlighet att avhjälpa fel om entreprenaden hävts enligt AB 04/ABT 06?

Isak Willborg behandlar i senaste numret av Juridisk Tidskrift frågan om hur fel som uppstår i en ut…
12 oktober 2020

Vinge störst på fastighetstransaktioner 2019

Efter ett 2019 med mycket hög transaktionsnivå är Vinge Sveriges största byrå vad gäller fastighetst…
2 oktober 2020