Uppdrag

Vinge har företrätt Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med riktade nyemissioner

Vinge har företrätt Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med riktade nyemissioner, varigenom Vicore Pharma tillförs 500 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Emissionerna riktades till ett antal svenska och internationella institutionella investerare på grundval av ett accelererat bookbuilding-förfarande. En av emissionerna är villkorad av extra bolagsstämmas godkännande samt att ett prospekt publiceras. Vicore Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell hypertension (PH).

Vinges team har bestått av Rikard Lindahl, Joel Magnusson och Annie Fällström.

 

 

Relaterat

Vinge har företrätt Cell Impact i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Cell Impact AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som tillför Cell Impact 129 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader
6 december 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023